Hjerteforeningen sætter hjertepatienternes sikkerhed i højsædet, men påpeger at risikoen for omprogrammering af de elektroniske apparater er meget lille. Mange hjertepatienter har i dag stor gavn af pacemakere, siger forskningschef

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Debatten om hacking af pacemakere kører i flere medier. Det er ifølge forskningschef Gunnar Gislason fra Hjerteforeningen meget betydningsfuldt, at hjertepatienternes sikkerhed er i fokus.
– Derfor er det også vigtigt, at de firmaer, der producerer pacemakere, hurtigt får lukket eventuelle sikkerhedshuller, siger Gunnar Gislason.

– Når det er sagt, er der mange hjertepatienter, der i dag har stor gavn af pacemakere, og at risikoen for at en pacemaker bliver omprogrammeret er meget lille. Derfor er vigtigt at slå fast, at man som hjertepatient ikke skal gå og være unødigt bekymret for, at ens pacemaker bliver hacket. Som tidligere nævnt i medierne har der ikke været tilfælde i Danmark, og der er ikke kendskab til andre tilfælde i Europa, hvor en pacemaker er blevet hacket.

 

Pacemakere kan ikke hackes uden videre

– Det er vigtigt at fastslå, at en pacemaker og andre lignede enheder som udgangspunkt ikke er koblet på internettet, siger overlæge på Herlev og Gentofte hospital, Charlotte Larroude, der til dagligt indopererer pacemakere på hjertepatienter.

– En pacemaker kan forbindes til en modtager, der opfanger signaler, og som skal være meget tæt på patienten med pacemakeren. Selv hvis man hypotetisk skulle opfange disse signaler, er der mange sikkerhedsforanstaltninger, der blokerer for omprogrammering. Derfor kan det ikke uden videre lade sig gøre at hacke en pacemaker.