Sundhedsstyrelsen har taget initiativ til at hjertepakkerne skal nedlægges, og at der i stedet for udarbejdes faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb. Hjerteforeningen støtter, at hjertepakkerne gentænkes. Det er dog helt centralt, at hjertepatienterne ikke stilles dårligere end i dag.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Formålet med pakkeforløbene er at sikre fire udvalgte hjertepatienter med livstruende ikke-akutte hjertesygdomme korte ventetider og et ensartet veltilrettelagt forløb. Hjertepakkerne er blevet kritiseret for, at det ikke er de rigtige patienter, der henvises, og for at monitoreringen af patientforløbene ikke er god nok.

– I Hjerteforeningen mener vi, at alle patienter med mistanke om hjertesygdom skal visiteres til det rette forløb – og det har hjertepakkerne desværre ikke løftet godt nok, siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh.

– I dag skal patienterne i pakkeforløb, hvis praktiserende læge henviser hertil, men der en stor gruppe af patienter, der ikke passer ind i en af pakkerne, og det er vigtigt, at de også bliver undersøgt hurtigt, så de kan få den rigtige behandling.

Udretningsretten på 30 dage gælder for alle patienter, men nogle hjertepatienter skal udredes hurtigere end det, ellers er der risiko for død eller varige skader. Udredningsretten tager ikke højde for, at der inden for samme sygdomme er forskellig prioritering af patienter.

 

Hjerteforeningen efterlyser en ny national handlingsplan

Hjerteforeningen er selv gået i gang med at udarbejde en ny hjerteplan og forventer at kunne lancere den i starten af 2018.

– Hjerte-kar-sygdomme er en af de hyppigste dødsårsager, så der er behov for klare ambitioner for indsatsen på området. Derfor har vi brug for en sammenhængende plan lige fra forebyggelse, den præhospitale og akutte indsats, til behandling og rehabilitering og palliation, siger Kim Høgh.

Et pakkeforløb er et patientforløb, der er tilrettelagt som veldefinerede, sammenhængende begivenheder, der følger et på forhånd booket forløb.

Pakkeforløbene omfatter hele forløbet fra begrundet mistanke om hjertesygdom, gennem udredning, behandlinger, herunder fagligt begrundede forløbstider.

Der er i alt 4 pakkeforløb, der gælder for: hjertesvigt, hjerteklapsygdom, stabil angina pectoris (hjertekramper) og ustabil angina pectoris og NSTEMI-blodpropper.