Unge ryger og drikker mere, fordi de tror, at andre synes, det er normen at ryge og drikke sig fuld. En ny undersøgelse viser dog, at de unge har overdrevne forestillinger om, hvad andre unge gør. Rusmiddelkulturen har ændret sig, lyder det fra Hjerteforeningen.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

I 9. klasse er eleverne overbeviste om, at deres venner og klassekammerater er langt fremme med sprut, tobak og hash. En ny undersøgelse fra Børnerådet viser dog, at de unge egentlig ikke er så vilde. Det skriver politiken.dk.

Eleverne tror, at over 50% af kammeraterne ser det som okay at drikke sig fuld hver weekend. Men kun hver 5. synes det, når man spørger eleverne.

Formand for Børnerådet, Per Larsen, kalder det en ”usund” rusmiddelkultur, da det får unge til at sætte deres eget forbrug i vejret, når de overvurderer, hvor accepteret alkohol og rygning er blandt jævnaldrende.

– De unge tror faktisk, at det står meget værre til, end det egentlig gør. De føler sig alligevel mere eller mindre presset til at være med på beatet omkring den rusmiddelkultur, siger han til politiken.dk.

Undersøgelsen bygger på svar fra 1.390 9. klasses elever i vinteren 2015, hvor de 15-16-årige har vurderet, hvad deres jævnaldrende gør og tænker, når det kommer til rusmidler. Rygning fører til hjerte-kar-sygdomme, ligesom overforbrug af alkohol gør.

Rygning

 

Gør det, fordi vennerne gør det

De fleste unge svarer i undersøgelsen, at de drikker og ryger, fordi deres venner gør det.

I undersøgelsen overvurderer de unge også deres jævnaldrendes erfaringer med cigaretter og hash. 35 procent af de unge siger, at de har røget cigaretter, men de unge tror selv, at det er 49 procent, der har prøvet det. Hash har 12 procent prøvet, men de tror, at 23 procent har prøvet det.

– Det er jo ærgerligt at se, at de unges forbrug af alkohol og cigaretter til dels skyldes flertalsmisforståelser, altså at de unge har en forestilling om, at flere drikker og ryger, end hvad der i virkeligheden er sandt, siger sundhedskonsulent i Hjerteforeningen Tina Termansen.

Omvendt er det ifølge Tina Termansen vigtigt, at vi hæfter os ved, at de unges alkohol- og cigaretforbrug faktisk er faldet over de seneste år. Der var fx markant færre unge 15-årige der røg i 2014 end for 20 år siden.

– Det synes jeg er en stærk indikator på, at rusmiddelkulturen faktisk har ændret sig til det bedre blandt de unge og, at det i dag fx ikke er normalt at ryge, siger hun.

Alkohol

Mere normalt at drikke og ryge end hvad tilfældet er

– Det er klart, at der stadig hersker en forestilling blandt de unge om, at det er mere normalt at drikke og ryge end hvad tilfældet er, og dette kan naturligvis være med til at påvirke de unges adfærd. Det er derfor vigtigt, at vi lægger vores kræfter i at gøre det endnu mere tydeligt, både over for unge og voksne, at det hverken er sundt eller normalt at ryge, siger Tina Termansen.

Rygning er en af de store syndere i forhold til hjertekarsygdomme. En effektiv tobaksforebyggelse skal blandt andet have fokus på strukturel forebyggelse, så som højere tobakspriser og en håndhævelse af aldersgrænserne for køb af tobak.

– Derudover er det også vigtigt at sætte ind over for de unges rollemodeller, da det også er der de unge bliver inspireret. Røgfri arbejdstid, er et godt eksempel på en indsats der yderligere kan af-normalisere rygning, noget vi i Hjerteforeningen arbejder målrettet med. På sigt kan dette forhåbentlig smitte af på de unge og reducere antallet af unge der begynder at ryge, siger Tina Termansen fra Hjerteforeningen.

 

Gode råd til rygestoppet