Ny forskning: I de senere år er flere videnskabelige studier nået til den konklusion, at omega-3 fedtsyrer eller fiskeolier - i modsætning til tidligere antagelser - har en negativ effekt på iskæmisk hjertesygdom. Nu bekræfter stort studie den gavnlige virkning af fede fisk

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Marine n-3 PUFA, også kaldet omega-3 fedtsyrer, der findes i fede fisk, kan mindske risikoen for at udvikle en blodprop i hjertet. Det fastslår en forskergruppe fra hjerteafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Kræftens Bekæmpelse og Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Forskerne går dermed op imod andre studier, der i de senere år nået til den modsatte konklusion – at fedtsyrerne fra de fede fisk ligefrem kunne have en uheldig indflydelse på udviklingen af blodpropper.

 

Det skriver Fagnet.

 

– Det er positivt, når vi som forskere kan nuancere og nå frem til ny viden, der kan hjælpe patienter og pårørende bygge et sundere og bedre liv. Forskningen her gør netop det, da virkningen af fede fisk er blevet afklaret i den forstand, at vi nu ved, at fede fisk kan være gode for sig, siger forskningschef Gunnar Gislason.

 

LÆS: Opskrifter på fiskeretter

 

Forskergruppen har fulgt 57.053 forsøgspersoner i 17 år. Forsøgspersonerne var mellem 50 og 64 år, da de fra 1993 til 1997 blev optaget i studiet. Via de nationale registre var det muligt at identificere alle tilfælde af blodpropper i hjertet. Forsøgspersonernes spisevaner blev vurderet ved hjælp af et semi-kvantitativt spørgeskema, herunder 26 spørgsmål om fisk i kosten.

 

3.089 tilfælde af blodpropper i hjertet

Forskerne identificerede 3.089 tilfælde af blodpropper i hjertet. For både mænd og kvinder var et højt indtag af fede fisk omvendt proportionalt med antal tilfælde af blodprop i hjertet.
Blandt den femtedel af mændene, der spiste flest fede fisk, fandt forskerne 12 procent færre med en blodprop i hjertet end blandt den femtedel, der spise færrest fede fisk.

 

For kvinders vedkommende fandt forskerne 22 procent færre tilfælde af blodprop i hjertet blandt den femtedel af kvinderne, der spiste flest fede fisk, i forhold til den femtedel, der spise færrest fede fisk.

Magre fisk ser derimod ikke ud til at have nogen indflydelse på udviklingen af blodpropper i hjertet

– Studiet er interessant for fagpersoner i praksis, der ofte møder spørgsmål fra hjertepatienter, om det kan gavne dem at spise fede fisk. Der har i de senere år hersket en vis usikkerhed om anbefalingerne, men vores studie viser, at fede fisk er et godt valg, hvis man vil spise hjertesundt, siger læge og ph.d Anders Gammelmark fra Aalborg Universitetshospital.

 

LÆS: Faglige nyheder på Hjerteforeningens Fagnet.