For første gang i 5 år er andelen af dagligrygere faldet fra 17 % til 16 % i den voksne befolkning. Mændene står for nedgangen, mens kvinderne ryger videre som før. Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup for Hjerteforeningen, Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

I flere år har andelen af rygere i befolkningen ikke ændret sig. Men for første gang i fem år går det nedad. Og det er mændenes fortjeneste – det er nemlig de dagligt rygende mænd, der er blevet færre af, så den samlede andel af rygere er faldet med et procentpoint. Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup for Hjerteforeningen, Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen.

 

Vi er ikke i mål

Der tegner sig derfor et forsigtigt håb om, at arbejdet for at færre ryger igen giver resultater. Men undersøgelsen viser dog også, at der ikke er fald i andelen af kvinder, der ryger dagligt, og heller ikke i andelen af dem, der ryger mere end 15 cigaretter om dagen.

 

– Selvfølgelig er det godt at færre mænd ryger, men det går alt for langsomt, siger Simon Rask, chefkonsulent i Hjerteforeningens Forebyggelsesafdeling.

 

 

Han peger på, at den første rapport kom i 1964 om tobakkens skadelige virkning fra Surgeon General (den højeste sundhedsmyndighed i USA) – det er over 50 år siden. Hvis vi kun flytter os 1 procentpoint hver 5. år, som vi gør lige nu, vil der gå yderligere 50 år før vi er på 5 % rygere i Danmark, siger Simon Rask:

 

– Det er godt nok noget sløvt. Vi har set et marktant fald i rygning blandt skoleelever de sidste 20 år. Udviklingen slår desværre ikke igennem på samme måde på voksnes rygning. Vi skal derfor arbejde intensivt på, at unge møder en røgfri arbejdskultur når de starter på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder Hjerteforeningen med at fremme Røgfri arbejdstid i danske kommuner og vil også udbrede det til private arbejdspladser.

 

LÆS OGSÅ om rygning og Røgfri arbejdstid

 

Ikke kun én løsning

– Der er ikke et initiativ, der alene kan løse udfordringen med rygning. Vi har behov for at få sat gang i en række initiativer så færre bliver afhængige af cigaretter og så det samtidig bliver lettere at blive og forblive røgfri, siger Simon Rask.

 

Han mener, at de mest effektive veje, til at få færre til at ryge, er at hæve afgiften så tobaksprisen stiger med 50 % eller mere.

 

– Samtidig skal vi, som flere andre lande, have indført ens cigaretpakker, så tobaksindustriens reklame bliver stoppet. Der er ingen, der ønsker, at deres børn begynder at ryge. Derfor skal vi beskytte dem bedst muligt, siger chefkonsulent Simon Rask fra Hjerteforeningen.

 

Brug for nytænkning

– Det er positivt, at færre mænd ryger, men det er trods alt kun et procentpoint, og tallene for kvinder og storrygere er uændret. Hvis vi for alvor skal have andelen af rygere ned, er der brug for nytænkning, så vi især forhindrer, at børn og unge overhovedet begynder at ryge, siger Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

 

Forskellen mellem dagligrygende mænd og kvinder er nu på to procentpoint. Hvor der historisk har været flere mænd, der røg, er der nu flest kvinder. Selv om flere kvinder end mænd forsøger at blive røgfri, viser undersøgelsen, at kvinder i højere grad end mænd oplever at være meget afhængige af nikotin.

 

Bedre hjælp til rygestop

Netop de rygere, der oplever stærk afhængighed, har brug for en håndsrækning. Folketinget har netop bevilget penge til alle kommuner, så særlige grupper kan få støtte til medicin til rygestop.

 

– Kombinationen af personlig rådgivning og medicin til rygestop giver den bedste chance for at blive røgfri. Langt de fleste rygere fortæller, at de helst vil blive røgfri med ren viljekraft, men forskningen viser, at dem, som tager imod hjælp, klarer sig bedst, siger Mads Lind, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

 

Undersøgelsen viser, at der er potentiale i at udbrede hjælp til rygestop, for seks ud af ti dagligrygere ønsker at stoppe. Faktisk har tre ud af fire allerede forsøgt.

 

LÆS OGSÅ

Gode råd til rygestoppet

Rygestop giver typisk 3-6 kg ekstra sul på kroppen

 

 

 

FAKTA: Om undersøgelsen

Undersøgelsen af danskernes rygevaner er gennemført fra 25. november til 11. december 2016. Der er 5.064 deltagere fra 15 år eller ældre i undersøgelsen, og dataindsamlingen er foretaget via internetpanel. Undersøgelsen er repræsentativ på alder, køn, uddannelse og region. Gallup har foretaget undersøgelsen for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Hjælp til rygestop

Stoplinjen: Tlf.: 80 31 31 31

Kommunale rygestoptilbud: Find tilbud på https://stoplinien.dk/

E-kvit: App til rygestop: https://ekvit.dk

XHALE: Rygestopapp til unge: www.xhale.dk

 

 

FAKTA: Tal fra undersøgelsen

16 % af danskerne ryger dagligt (17 % af kvinderne, 15 % af mændene)

7 % af danskerne ryger 15 cigaretter eller mere dagligt (storrygere)

49 % af de kvinder, der ryger dagligt, oplever sig som meget afhængige af nikotin. For mændene er tallet 36 %.

60 % af de, der ryger dagligt, vil gerne holde op med at ryge

76 % af dagligrygerne har forsøgt at stoppe med at ryge en eller flere gange.