Er dit skolebarn ramt af kronisk sygdom? Nyt notat, som Hjerteforeningen har bidraget til, samler den lovgivning, der er relevant for forældre og skoleledere til at hjælpe barnet igennem en skoletid præget af sygdom

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Et skolebarn ramt af kronisk sygdom, som fx en hjerte-kar-sygdom, kan have brug for massiv støtte både i hjemmet og i skolen.

Barnet kan være ramt af fravær på grund af sygdom og hospitalsindlæggelser. Mangle energi, have svært ved at koncentrere sig, eller have svært ved at følge med klassekammeraterne – både fagligt og socialt.

Heldigvis er skolebørn, der er ramt af sygdom, sikret en række rettigheder, som er beskrevet på tværs af flere love og principper.

Og der er forskellige støtteformer, som forældre kan kræve på vegne af deres børn, og som skoleledere kan sætte i værk for at hjælpe børnene. Men erfaringerne viser desværre, at mange – både skolen og forældre – mangler overblik og indsigt i, hvilken hjælp barnet har krav på, og hvilke muligheder for støtte, der findes.

Derfor har organisationen Danske Patienter med bidrag fra blandt andet Hjerteforeningen samlet den lovgivning, der er relevant for skoleledere og forældre til børn med kronisk sygdom, i et notat. Notatet er en del af projektet ’Skole for mig’, som er støttet af Egmont Fonden.

Notatet finder du her