Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har meldt ud, at hjertepakkerne i deres nuværende form skal afskaffes. Hjerteforeningen vil gerne drøfte pakkerne, men det er helt centralt, at hjertepatienterne ikke stilles ringere.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

I Danmark er der etableret fire pakkeforløb for patienter, der har begrundet mistanke om ikke-akutte, men dog livstruende hjertesygdomme. Hjertepakkerne har succesfuldt været med til at sikre kort ventetid på udredning og behandling, og pakkerne har medført hurtige og velstrukturerede forløb.

Der er og har dog været en del kritik af hjertepakkerne. En kritik som blandt andet er gået på, at der inkluderes mange (næsten) raske patienter, og at disse patienter tager tid og ressourcer fra dem, der i virkeligheden har behovet. Desuden betyder pakkernes standardforløbstider, at nogle patienter, som reelt burde have en hurtigere behandling, i stedet får den (langsommere) behandling, som pakken foreskriver.

Hjerteforeningen deler kritikken og hilser derfor en drøftelse af hjertepakkerne velkommen. Hjerteforeningen er endvidere glad, for at den nye minister så hurtigt har meldt ud, at der skal ske noget med hjertepakkerne. For Hjerteforeningen er det dog vigtigt, at ændringer af pakkerne ikke stiller hjertepatienterne ringere i fremtiden.

Behandlingen af hjerte-kar-patienter i Danmark er rigtig god, men det er stadig hvert fjerde dødsfald, der skyldes en hjerte-kar-sygdom. Der er desværre fortsat patienter, der venter for længe på udredning, behandling og rehabilitering. Derudover fungere den nuværende monitorering af hjertepakkerne ikke tilfredsstillende.

– Det er et stort problem, at monitoreringen af hjertepakkerne er så elendig, som den er. I den sidste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen var data stort set ubrugelige til vurdering af status. Der var en massiv underregistrering og uensartet registrering af forløbene. Det er dybt problematisk, at vi ikke kan monitorere aktivitet og kvalitet af hjertebehandling i Danmark, siger adm. direktør i Hjerteforeningen Kim Høgh.

– Alle med mistanke om hjertesygdom skal udredes og visiteres til det rette forløb. Patienterne har endvidere krav på at modtage en rettidig og god behandling. Derfor vil Hjerteforeningen nu tage initiativ til et møde med sundhedsministeren for at drøfte hjertepakkerne og hjerteområdet. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ønsker, og arbejder på, en samlet hjerteplan, der tager højde for alle udfordringer på hjerteområdet, siger Kim Høgh.

Hjertepakkerne skal til januar drøftes i Sundhedsstyrelsens Udvalg for hjertesygdomme, og Hjerteforeningen ser frem til Styrelsens konkrete udspil og til at blive inddraget i arbejdet.