Gunnar Gislason, forskningschef i Hjerteforeningen, fyldte rundt den 20. december 2016. Igennem sin velansete karriere har Gunnar Gislason bidraget betydeligt til forskningen i hjerte-kar-sygdomme

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Oprindelig er Gunnar Gislason fra Reykjavik i Island, hvorfra han i 1992 blev uddannet læge og arbejdede i 5 år som bl.a. praktiserende læge, indtil han flyttede til Danmark i 1997 til at uddanne sig videre til kardiolog (hjertelæge). Gunnar Gislason blev speciallæge i Intern Medicin i 2003 og Hjertesygdomme i 2009, og han forsvarede sin ph.d. fra Københavns Universitet i 2008 som omhandlede fastholdelse af medicinsk behandling hos patienter med blodprop i hjertet og hjertesvigt.

 

Udgivet i anerkendte tidsskrifter

Siden hen har den driftige islænding helliget sig registerforskningen inden for hjerte-kar-sygdomme. Igennem sin velansete karriere har Gunnar Gislason således bidraget betydeligt til forskningen i hjerte-kar-sygdomme ved blandt andet at være forfatter og medforfatter til over 315 udgivne forskningsartikler i internationale tidsskrifter, bl.a, New England Journal of Medicine, The Lancet, British Medical Journal og Journal of the American Medical Association. Herudover har Gunnar Gislason holdt talrige oplæg på internationale kongresser om hjerte-kar-området og registerforskningen.

 

LÆS om Hjerteforeningens forskning

 

International forskning

I dag leder og driver Gunnar Gislason forskningsafdelingen hos Hjerteforeningen, hvor fokus er på registerforskning og processen henimod at kunne sammenligne sig med internationale forskningsmiljøer i 2020. Visionen er at bidrage forskningsmæssigt til, at danskerne sammen vinder et sundere og bedre liv for alle.

 

Ved siden af sit arbejde hos Hjerteforeningen er Gunnar Gislason overlæge og professor på Herlev og Gentofte Hospitals hjertemedicinske afdeling. Gunnar Gislason – der til dagligt dermed leder to forskningsgrupper på i alt 40-50 forskere – er samtidig forskningsvejleder for 29 afsluttede og 17 igangværende ph.d.-projekter.

 

Gunnar Gislason er blev hædret for sine bidrag til forskningen løbende og er i dag Fellow hos bl.a. American Heart Association, American College of Cardiology og European Society of Cardiology.

 

Gunnar Gislason er gift med Gyda Traustadottir.