Innovationsfonden investerer 25 millioner kr. i ny stamcellebehandling til patienter med svært hjertesvigt. Med bevillingen træder forskningen og stamcelleproduktionen nu ind i en afgørende fase, der kan skære drastisk i patienternes ventetid fra normalt seks uger til fem minutter.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Kranspulsåresygdom er skyld i 40 pct. af alle dødsfald i EU og er den væsentligste dødsårsag hos både kvinder og mænd. De samlede omkostninger i forbindelse med kranspulsåresygdom nærmer sig skyhøje 196 milliarder euro eller knap 1,5 billioner kroner om året alene i EU.

 

Den statistik skal stamcellebehandling af hjertesvigt, udviklet i Region Hovedstaden, forhåbentlig ændre på de kommende år med investeringen fra Innovationsfonden.

 

Hjerteforeningens forskningschef, Gunnar Gislason, glæder sig over behandlingsinvesteringen.

 

– Hver gang vi oplever, at der investeres i behandling til gavn for hjerte-kar-området, glæder vi fra Hjerteforeningen os selvsagt over det. Stamcellebehandling åbner nye behandlingsmuligheder som kan være til gavn for hjertepatienter og derfor også de pårørende, der berøres af hjertesvigtet, siger Gunnar Gislason.

 

Svære gener

– Selvom vi i dag er kommet langt med nuværende behandlingsmetoder, der har reduceret dødeligheden og patienternes gener betydeligt, står vi stadig med et stigende antal patienter med svære gener fra deres kroniske kranspulsåresygdom, hvor behandlingsmulighederne er udtømte, siger professor og overlæge Jens Kastrup, leder af Kardiologisk Stamcellecenter på Rigshospitalet.

 

– Der er et stort, udækket behov for nye, effektive behandlinger som denne, der kan forbedre patienternes overlevelse, reducere deres gener, øge livskvaliteten og beskæftigelsen og reducere udgifterne til sundhedsvæsenet.

 

Samarbejde med erhvervslivet
På Rigshospitalet har Jens Kastrup og kolleger nu i mange år behandlet patienter med kranspulsåresygdom med patienternes egne stamceller fra knoglemarv og fedtvæv på maven, og behandlingsresultaterne er gode. Men stamcellerne findes kun i meget små mængder i vævene, hvorfor de skal dyrkes i små flasker i 6 til 8 uger, før de er klar til behandling. Det er en langsommelig proces, som har krævet nytænkning.

 

– For at forbedre muligheden for en større udbredelse af stamcellebehandlingen, har vi nu etableret en stamcelleproduktion fra raske donorer med nyeste teknologi, hvor stamcellerne dyrkes i bioreaktorer. Det færdige celleprodukt opbevares frosset, indtil patienten skal behandles, og kan tøs op på fem minutter. Og det giver helt nye muligheder, siger Jens Kastrup.

 

Med bevillingen fra Innovationsfonden vil det være muligt at gennemføre to igangværende fase 2-forsøg og igangsætte den omfattende forberedelse til det fase 3-forsøg, der skal endelig dokumentere effekten af stamcellebehandling og bane vejen for en godkendelse til generel patientbehandling.

– Et stærkt samarbejde med partnere fra erhvervslivet skal bidrage til at bringe produktionen af danske stamceller i front og ud i markedet for i sidste ende at forbedre behandlingsmulighederne og livskvaliteten for kronisk hjertesyge, siger Jens Kastrup.

 

Rendyrket pionerånd
– At udvikle og dyrke stamcellelinjen er i sig selv en svær balancekunst, særligt når lovgivning og retningslinjerne for stamcelleproduktion bliver ændret undervejs. Og når vi samtidig gerne vil tage skridtet videre og udbrede den knowhow i patientbehandling, kræver det konstant forandringsparathed, omstilling af produktionen og rendyrket pionerånd. Det føles nogle gange, som om vi fører et tog for fuld damp, mens skinnerne bliver lagt lige foran os. Derfor må vi også nogle gange stoppe op og lægge skinnerne på ny, før vi kan komme videre, siger Jens Kastrup og runder af:

– De gode resultater, vi har opnået med forsøg i fase 1 og 2-studier af stamcellebehandlingen, styrker mig i troen på, at vi med denne bevilling nu er klar til at tage de sidste nødvendige skridt til at bringe stamcelleproduktionen fra laboratoriet og ud til patienterne sammen med vores partnere.