Patienter med fremskreden og livstruende hjertesygdom – og deres pårørende – har ikke tilstrækkelig adgang til den lindrende indsats, som i Danmark hovedsagelig tilbydes til cancerpatienter

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Den lindrende indsats bør i langt højere grad indgå i den samlede kardiologiske indsats over for hjertepatienter. Det mener Dansk Cardiologisk Selskab i et nyt ”holdningspapir” – helt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen anbefalinger.

Palliation betyder lindring. Ordet stammer fra latin ”pallium”, der betyder kappe, tæppe eller kåbe og anvendes om den professionelle indsats for at forebygge og lindre lidelser for mennesker ramt af livstruende sygdom (fx lungesygdom, hjertesvigt, kræft, kronisk nyresygdom og neurologisk sygdom). (Kilde: www.pavi.dk)

I et nyt holdningspapir sætter Dansk Cardiologisk Selskab fokus på hjertepatienters behov for palliation.

– Patienter med hjertesvigt lever deres sidste tid med betydelige fysiske, psykiske og eksistentielle problemer. De kan have angst og depression helt inde på livet. Fremskreden hjertesygdom medfører ofte hyppige hospitalsindlæggelser og patienterne har ofte en dårligere prognose end mange cancerpatienter. Det er derfor overordentligt vigtigt, at palliation bliver en helt naturlig del af den kardiologiske indsats til hjertepatienter med fremskreden hjertesygdom, siger overlæge, ph.d Vibeke Brogaard Hansen.

Som overlæge på Hjertemedicinsk Afdeling på Vejle Sygehus har hun været formand for arbejdsgruppen bag holdningspapiret, der slår fast, at alt for få hjertepatienter med fremskreden hjertesygdom får tilbud om palliativ indsats.

– Vi skal som kardiologer være meget mere opmærksomme på at tilbyde vores patienter en målrettet palliativ indsats, og det skal sikres, at tilbuddene er til stede lokalt. Patienterne skal vide, at både de selv og deres pårørende kan få hjælp via en palliativ indsats med fokus på at lindre og give bedre livskvalitet i den sidste tid, siger Vibeke Brogaard Hansen.

Hjerteforeningen bakker op om holdningspapiret og ønskerne om større fokus på palliation til døende hjertepatienter.

– Antallet af dødsfald, som skyldes hjerte-kar-sygdom, er halveret fra 1995 til 2014. Det er fantastisk, men det betyder samtidigt, at flere end 466.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom. Døende hjertepatienter er ikke vigtigere end andre patienter, der er ved at miste livet på grund af sygdom. Men de er lige så vigtige. Derfor er det bydende nødvendigt, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om palliation også bliver efterlevet, når det gælder hjertepatienter, siger Hjerteforeningens formand, ledende overlæge, ph.d. Anne Kaltoft.

 

Forfattere:
Susanne Aagaard, Vibeke Brogaard Hansen (formand), Jens Brock Johansen, Susanne S. Pedersen, Tove Bahn Vejlgaard og Ann-Dorthe Zwisler (sekretær)

 

Endvidere review og bidrag fra følgende:
Hans Eiskjær, Mai-Britt Guldin, Finn Gustafsson, Ida Gustafsson, Henrik Larsen, Mette Asbjørn Neergaard, Vivi Lindeborg Nielsen, Betina Nørager og Gitte Ryom Salomonsen

 

FAKTA: Baggrund

Læs mere om palliation her

Link til holdningspapiret her