Efter tilbagegang i medlemstal stiller idrætsforeningerne om til ny virkelighed, hvor der skal være plads til alle, og hvor socialt samvær tæller lige så meget som konkurrence. Du skal være med, siger Hjerteforeningens motionsekspert.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

”Søndag formiddag tonser småbørn og forældre rundt efter ingredienserne til småkager på tennisbanerne i Hareskov-Værløse Tennisklub. Ingredienserne er fiktive og en del af en historie, som tennistræneren fortæller, mens børnene med hjælp fra forældrene leger sig igennem en masse motorisk udviklende øvelser”. Sådan beskriver DR et ud af flere eksempler på, hvordan hyggen kan være centrum for motion.

”Det kan være hop over hæk, sprællemand, balanceleg, baglænsløb, øvelser med lukkede øjne og kaste- og gribeøvelse. Og når ‘småkagerne’ skal i ovnen, skubbes de ind med tennisslag på en bestemt måde. Hver søndag starter en ny historie, som får pulsen op hos børnefamilierne”.

Pointen er, at idrætsklubberne satser på bredden og motionisterne. Ikke kun på konkurrencen. Og dét glæder Hjerteforeningen, specielt i kølvandet på meldingen tidligere på året om, at færre melder sig til idrætsforeningerne i Danmark generelt.

– Vi ved, at motivation er alfa og omega for at få motion ind i dagligdagen og dermed skabe vejen for et aktivt liv uden livsstilssygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme. I den forstand kan det hjælpe med et fokus på de gode sociale elementer ved breddemotion, siger Dorthe Kjærgaard-Jensen, der er motionsekspert og fysioterapeut hos Hjerteforeningen og er begejstret over flere klubbers fokus på de hygge og samvær, fx for familier.

Foreninger skifter særkende
Motionisterne som målgruppe – uanset om det drejer sig om børn, unge eller voksne eller familier – er stigende, mener DGI og Danmarks Idrætsforbund, DIF, der samlet tæller 2,5 millioner medlemmer. I en rapport fastslår organisationerne, at tre ud af fire idrætsforeninger har motionstilbud. Og 56 procent af foreningerne har hold, der ikke tilbyder konkurrencer og turnering, som ellers tidligere har været særkende for meget foreningsidræt.

– I den optik er det meget glædeligt, at man nu fra idrætsforeningernes side har et solidt og skærpet fokus på bredden, og hvordan konkurrence i ikke altid behøver være drivkraften til at få en god oplevelse med fysisk aktivitet. Nej, vi ser, at familien er sammen om motionen. Og at legen er kommet på banen for alvor. Dét er lige vand på møllen for de ting, vi fra Hjerteforeningens side kæmper for – nemlig at vi er sociale og aktive samtidigt. Ultimativt kan det gøre, at du som enkeltperson bliver ved med at være aktiv. Kontinuitet er nøglen til en bedre og sundere livsstil, fordi vi ved, at du hurtigt kan miste kondition, muskelstyrke, og sundhedsforbedringer, hvis du stopper med træning, siger Dorthe Kjærgaard-Jensen fra Hjerteforeningen.

Ønsker mere socialt samvær
Udviklingen passer ifølge DR godt med organisationernes store vision ‘Bevæg dig for livet’. Den skal gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation – blandt andet gennem udvikling af nye aktiviteter og derigennem gøre danskerne sundere, gladere og mere fællesskabsorienterede. Dér er motionisternes deltagelse afgørende.

– Halvdelen har stadig lyst til at dyrke idræt i foreningerne, men der er bare ikke de rette tilbud til dem. De ønsker mere socialt samvær – også med det andet køn. De har ikke lyst til tre ugentlige træningsdage og kamp i weekenden, men vil i stedet som de voksne hygge sig med idrætten, siger Morten Mølholm, administrerende direktør til DIF til DR.

Morten Mølholm forklarer, at idrætsforeningerne traditionelt har været opbygget efter en klassisk struktur, hvor konkurrencedelen fylder meget især i børne- og ungdomsafdelingerne.

– Men det billede har været under opbrud de senere år. Det skyldes pres fra den omgivende verden, hvor idræt og motion i højere grad også bliver en voksenting. Dermed kommer der en stor bevægelse i befolkningen, så man dyrker idræt mere på motionsbasis, siger Morten Mølholm til DR.

– For her er konkurrencen ikke det afgørende. Motivationen er, at man vil være sund og bevæge sig, siger han.

FAKTA: 5 gode råd til sjov og hyggelig motion

 1. Løb en anden rute i flotte omgivelser i stedet for lige ud af den samme kedelige landevej. Og helst sammen med en løbemakker. Det gør det hele sjovere, og man snakker sammen på en anden måde.
 2. Deltag i boldspillet ude på græsplænen, hvis dine børn eller børnebørn er i gang. Hvorfor ikke?
 3. Meld dig ind i en klub, hvor du kan være aktiv med andre eller familien.
 4. Er du til boldspil, så find en klub, hvor der spilles fitnessfodbold, fitnesshåndbold eller fitnessfloorball.
 5. Gåture er en fantastisk motionsform som de fleste kan klare og som kan gøres sammen på tværs af generationer. Prøv at sætte farten op, så du bliver forpustet.

FAKTA: Foreningsidrættens forandring

 • DIF og DGI’s rapport ’Forening i forandring – en undersøgelse af idrætsforeningerne i Danmark’ har bedt 10.165 idrætsforeninger deltage.
 • 2696 idrætsforeninger – svarende til 26,9 procent – har svaret, og det er fortrinsvist de større foreninger med i snit 273 medlemmer. Så tallene skal tages med forbehold.
 • 76 procent har voksenmotionister blandt medlemmerne.
 • 56 procent af foreningerne har hold, der ikke tilbyder konkurrencer og turnering, som ellers tidligere har været særkende for meget foreningsidræt.
 • Fx tilbyder 250 fodboldklubber motionskonceptet Fodbold Fitness i 2016. Konceptet er forholdsvis nyt, man spiller på små baner, med få spillere, enkle regler og uden turnering. I 2011 var det 21 klubber. Der er omkring 5000 udøvere.
 • 143 håndboldklubber har siden 2010 startet hold med motionskonceptet håndboldfitness, der som Fodboldfitness er tilpasset voksne, der ønsker motion og fællesskab og ikke konkurrence. Der er omkring 4000 spillere.
 • Siden 2015 er der opført 50 nye floorball-foreninger, der blandt andet tilbyder motionsfloorball.
 • Hver søndag klokken 10 arrangerer Dansk Atletikforbund GoRun i 31 byer, hvor børn, unge, voksne og ældre gratis kan gå, lunte og løbe sammen – 2,5 eller 5 km. Konceptet fokuserer på motion og socialt samvær frem for konkurrence.
 • Undersøgelsen er lavet i forbindelse med DGI og DIF’s fælles vision: Bevæg dig for livet.
 • Målet er, at 50 procent af befolkningen i 2025 er medlem af en idrætsforening, og 75 procent af befolkningen er idrætsaktive.
 • Visionen skal gøre Danmark til den mest idrætsaktive nation i verden. Den betyder, at 600.000 flere danskere skal begynde at dyrke idræt.
 • Kampagnen skal – ud over at styrke foreningernes position i samfundet – fremme befolkningens sundhed (især modvirke livsstilssygdomme som fedme, type 2-diabetes og hjertekar-sygdomme), trivsel og fællesskabsfølelse.
 • Effekterne af de nye motionskoncepter er blandt andet testet af Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet.

Kilde: DIF.