Til foråret udgiver Hjerteforeningen i samarbejde med Bydelsmødrenes Landsorganisation en hjertesund kogebog med hverdagsretter fra de forskellige køkkener som Bydelsmødrene repræsenterer. Projektet er støttet økonomisk af TrygFonden.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Der er fuld blus på tilblivelsen af kogebogen ”Hjertevarm mad – fra hele verden”, der tager os rundt til det pakistanske, mellemøstlige/arabiske, somaliske og tyrkiske køkken. Udgivelsen af kogebogen bliver fulgt op af instruktørkurser og madlavningsaftener, der tager udgangspunkt i opskrifter fra bogen.

– Projektet handler grundlæggende om at introducere borgere med etnisk minoritetsbaggrund til sunde, hjertevenlige opskrifter med udgangspunkt i egne madtraditioner. Projektet skal være med til at afhjælpe, at der kommer en overrepræsentation blandt visse etniske grupper, der udvikler hjerte-kar-sygdom, siger Morten Ørsted-Rasmussen, forebyggelseschef i Hjerteforeningen.

I disse uger er projektkonsulent Rushy Rashid i færd med at holde informationsmøder og indsamle opskrifter fra Bydelsmødrene. Indtil videre har hun holdt informationsmøder med Bydelsmødre i Aalborg, Aarhus, Ballerup og Holbæk. Derudover har Bydelsmødrene også mødtes i København til fem sparringsmøder. Opskrifterne er ved at være i hus og herefter gennemgår og tilretter Hjerteforeningens diætister og madskribenter opskrifterne, der skal leve op til Hjerteforeningens anbefalinger i forhold til indhold af fx sukker, salt, fedt i de mange retter.

– Det er en fornøjelse at møde Bydelsmødrene rundt om i landet. Kogebogsprojektet bliver modtaget med stor begejstring og forventning af kvinderne, og der bliver lagt en fantastisk energi – ja faktisk syder og koger det – i diskussionerne om, hvilke retter der på bedste vis repræsenterer de forskellige køkkener, siger Rushy Rashid.

Høje forventninger til den nye kogebog
– Ideen om kogebogen er super. Når kvinderne af deres læge eller sundhedsplejerske får af vide, at de skal spise sundere mad og får stukket opskrifter på dansk mad i hånden af læge eller sundhedsplejerske, oplever kvinderne ofte, at de ikke kan bruge opskrifterne til noget, og de ryger lige i skraldespanden med det samme. Men det, at de både kommer med deres egne opskrifter og kommer på et instruktørkursus, kommer til at batte, siger Miasser Hawwa, der er lokal koordinator for Bydelsmødrene i Ballerup.

I anden fase af projektet afholdes 5 store instruktørkurser forskellige steder i landet, hvor Bydelsmødre forventes at deltage. Her bliver de uddannet som instruktører i de hjertesunde kostråd med udgangspunkt i de retter, som Bydelsmødrene allerede kender. Herefter gennemfører instruktørerne 2 madlavningsaftener for kvinder i lokalområdet med det mål at udbrede kendskabet til den hjertesunde mad.

– Det unikke ved Bydelsmødrene er, at de kan nå ud til en gruppe af kvinder, som det offentlige og andre organisationer har svært ved at nå. Bydelsmødrene kan især opnå tillid fra kvinderne, fordi de taler deres modersmål og har interkulturelle erfaringer. Derfor er Bydelsmødrene de helt rigtige til at formidle viden og praktiske instruktioner om hjertesund mad på deres modersmål tyrkisk, arabisk og urdu og somalisk til en gruppe af kvinder, som ellers aldrig ville få den viden. Det giver virkelig god mening, siger Maja Langhorn, Bydelsmødrenes Landsorganisation.

 

bydelsmoedre3

bydelsmoedre4

bydelsmoedre5