En avanceret sygdomsmodel, der både klarlægger sammenhængen mellem psoriasis og hjerte-kar-sygdomme og kan overføres til en lang række andre sygdomme. LEO Fondet har netop doneret 13,1 mio. kr. til projektet.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Det er målet for et stort forskningsprojekt på Herlev og Gentofte Hospital i samarbejde med Icahn School of Medicine i New York.

En blodprop i hjertet eller et slagtilfælde er en af de hyppigste dødsårsager for både mænd og kvinder såvel i Danmark som på verdensplan. Traditionelle risikofaktorer for sygdommene er bl.a. rygning, sukkersyge, overvægt og mangel på motion, men også psoriasis har vist sig i sig selv at være en risikofaktor – selv hvis de almindelige risikofaktorer ikke er til stede. Psoriasis er en kronisk betændelsesagtig hudlidelse, der optræder hos 3-4 procent af befolkningen og ofte medfører betydelige symptomer og behandlingsbehov.  
 
Så hvilke mekanismer er det, der i samspillet mellem psoriasis og hjerte-kar-sygdomme giver den øgede risiko, og hvordan kan man udvikle nye behandlingsformer rettet mod begge sygdomme? Den forskning skal forskningslektor og overlæge Peter Riis Hansen, Hjerteafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital, nu i gang med i samarbejde med Icahn School of Medicine i New York.
 
– Man mener, at betændelsesmekanismer i kroppen er en del af forklaringen på sammenhængen mellem psoriasis og hjerte-kar-sygdomme, men sagen er kompleks og langt fra klarlagt. Vi ved fx ikke, om behandling af psoriasis kan mindske risikoen for hjerte-kar-sygdomme hos disse patienter, siger Peter Riis Hansen.

Avanceret netværksmodel kan blive en nyskabelse
Han står sammen med Joel Dudley, PhD, Director of Biomedical informatics på Icahn School of Medicine i New York bag et team af forskere, der vil samle data om genetik og molekylærbiologi, immunologi, mikrobiologi og kliniske forhold hos disse patienter. Ud fra sådanne data vil de ved hjælp af nye metoder inden for systembiologi og bioinformatik udvikle en avanceret sygdomsmodel, der tager højde for de mange faktorer, der har indflydelse på hjertekarsygdomme hos psoriasispatienter. 

– Med hjælp fra avanceret forskningsteknologi vil vi integrere alle data og skabe en netværksmodel, der gør det muligt at afsløre nye mekanismer for sammenhængen mellem psoriasis og hjerte-kar-sygdom, ligesom modellen kan bidrage til udvikling af nye behandlinger. Vi har store forventninger til denne model. Den kan blive en nyskabelse, der kan støtte forskningen ikke bare inden for sammenhængen mellem psoriasis og hjerte-kar-sygdomme, men også inden for andre områder i grænsefladen mellem hjerte-kar-sygdomme og kroniske betændelsestilstande fx gigtsygdomme, siger Peter Riis Hansen. 

Formand for Forskningsrådet og vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital, Steen Werner Hansen glæder sig over projektet og ser det som et godt eksempel på den type forskning, der foregår på hospitalet.

– Vi har mange virkelig dygtige forskere, der har et internationalt samarbejde og bidrager til den høje faglige kvalitet på hospitalet. Samtidig prioriterer vi forskning, der hurtigt kan omsættes til behandling. Alt sammen til gavn for patienterne, siger Steen Werner Hansen.

LEO Fondet har støttet forskningsprojektet med 13,1 mio. kr. Projektet går i gang i efteråret og afsluttes i 2020.