Vejen er banet for, at der i Danmark kan blive indført såkaldt formodet samtykke.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hjerteforeningens hilser det velkomment, at sundhedsminister Sophie Løhde i dag har begyndt forarbejdet til, at alle danskere over 18 år automatisk kan blive tilmeldt Donorregistret. Hermed bliver vejen banet for, at der i Danmark kan blive indført såkaldt formodet samtykke.

I dag skal danskerne selv aktivt tilmelde sig donorregistret, hvis de ønsker at at være organdonorer og dermed hjælpe andre mennesker. En ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser imidlertid, at mange danskere ønsker at være organdonor, men at det er for besværligt at tilmelde sig.

Om det paradoks siger sundhedsminister Sophie Løhde i en pressemeddelelse:

– Vi skal være parate til at gå nye veje for at få flere organdonorer, så vi kan redde menneskeliv. Jeg har af samme grund bedt Etisk Råd vurdere, hvilke fordele og ulemper der er forbundet ved at indføre formodet samtykke. Og jeg ønsker også, at rådet ser på de erfaringer, andre lande har gjort sig med formodet samtykke, siger Sophie Løhde.

Hjerteforeningens administrerende direktør, Kim Høgh, glæder sig over ministerens udmelding:

I 2015 døde 27 danskere, mens de ventede på et nyt organ, så jeg håber, vi nu kan redde flere menneskeliv. Hjerteforeningen har siden 2009 arbejdet for formodet samtykke, der indebærer, at alle borgere som udgangspunktet kan betragtes som organdonorer. Det betyder, at borgeren selv aktivt skal sørge for at tilkendegive sin modstand mod at være organdonor. Når det er sagt, så har Hjerteforeningen stor respekt for de mennesker eller deres pårørende, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at donere organer, siger Kim Høgh.

 

FAKTA
Organdonation i Danmark 2015

 • Antal organdonorer: 87
 • Antal patienter transplanteret med organer fra afdøde donorer: 274
 • Gennemsnitligt antal organer anvendt pr. realiseret donor: 3,4
 • Kun 22 ud af 87 donorer havde tilkendegivet stillingtagen til organdonation
   

Organtransplantation i Danmark 2015

 • 393 patienter fik et nyt organ i løbet af 2015
 • 27 fik et hjerte, 58 fik en lever, 35 fik lunger, 273 fik en nyre (heraf 119 fra en levende donor)

Ventelister til transplantation 2015

 • 405 patienter stod aktivt på venteliste ved årets begyndelse – 21 til et hjerte, 16 til en lever, 26 til lunger og 342 til en nyre
 • 463 patienter kom på venteliste i løbet af 2015
 • 393 patienter fik et nyt organ
 • 27 patienter døde, mens de stod på venteliste
 • 423 stod aktivt på venteliste ved årets udgang – 16 til et hjerte, 24 til en lever, 22 til lunger, 14 til nyre-pancreas og 347 til en nyre

Kilde: Dansk Center for Organdonation