I denne uge fik hjerteklappatient nummer 1.000 udskiftet en hjerteklap gennem en ny skånsom metode på Rigshospitalet i København. Forskningen bag den nye skånsomme metode - hvor den nye hjerteklap indsættes gennem et tyndt rør fra en pulsåre i patientens lyske - er støttet af Hjerteforeningen med et millionbeløb.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Mange hjerteklappatienter med forsnævret hjerteklap (aortastenose) får på et tidspunkt brug for at få udskiftet den syge hjerteklap. Og sidste år i 2015 viste en dansk undersøgelse – Nordic Aorta Valve Intervention (NOTION) – støttet af Hjerteforeningen, at en ny skånsom metode til indsættelse af hjerteklap gennem patientens lyske er lige så sikker for ældre patienter med svær aortastenose som traditionel hjertekirurgi, hvor patientens brystkasse åbnes og patienten tilsluttes hjertelunge maskine under indgrebet.
NOTION undersøgelsen er blevet præsenteret ved flere amerikanske og europæiske kongresser.

damehjerteklap

Anni Helene Pedersen på 72 år blev patient nr. 1000 på Rigshospitalet, der fik indsat en ny hjerteklap gennem den skånsomme metode TAVI. Operationen gik fint, og som man kan se på billedet, er Anni allerede oppe at gå igen. Foto: Rigshospitalet.

TAVI: Ny hjerteklap gennem pulsåre i lysken
Den skånsomme behandlingsmetode hedder TAVI og er en forkortelse fra det engelske Transcatheter Aortic Valve Implantation –  som på dansk betyder indsættelse af ny hjerteklap gennem et tyndt rør fra en pulsåre i lysken. Metoden er meget skånsom og bliver ofte foretaget i lokalbedøvelse, mens patienten er vågen. Behandlingen varer ca. 1 time. Lars Søndergaard er professor på Rigshospitalet, og én af eksperterne i TAVI i Danmark:

– Patienter med forsnævret hjerteklap (aortastenose) er traditionelt og indtil 2007 blevet behandlet med åben hjertekirurgi, hvor brystkassen åbnes, patienten bliver tilsluttet hjerte-lunge maskine, hjertet standses, og den syge hjerteklap udskiftes. Patienten er i fuld narkose under hele indgrebet, og der følger ofte et længere indlæggelsesforløb på 10 til 12 dage efter operationen.

Han fortsætter:
– Behandlingen med åben hjertekirurgi er imidlertid belastende for især ældre og svækkede hjerteklappatienter, som derfor ikke tilbydes udskiftning af den syge hjerteklap, hvilket betyder, at deres symptomer forværres, og at de har en dårligere overlevelse, siger Lars Søndergaard.

Behandlingsmetoden TAVI går i øjeblikket sin sejrsgang i hele verden, og er oprindeligt opfundet af en dansker. Og der er i øjeblikket foretaget mere end 200.000 TAVI indgreb på hjerteklappatienter på verdensplan.

Det næste naturlige skridt
Forskerne tager nu det næste naturlige skridt og undersøger, om den nye skånsomme TAVI behandling til indsættelse af hjerteklap gennem lysken, også egner sig til de yngre hjerteklappatienter, som i dag får tilbudt den traditionelle behandling med åben hjertekirurgi. I den nye undersøgelse (NOTION 2) vil forskerne sammenligne TAVI med åben hjertekirurgi hos yngre patienter med lav operationsrisiko.

Såfremt den nye undersøgelse viser, at TAVI er lige så god som åben hjertekirurgi til behandling af svær aortastenose hos yngre patienter med lav operationsrisiko, kan undersøgelsens resultater medvirke til, at flere hundrede danske hjerteklappatienter vil kunne behandles på en mere skånsom måde.

Perspektiverne er ifølge Hjerteforeningens forskningschef særdeles lovende:
– Hvis det viser sig, at TAVI er lige så god som åben hjertekirurgi, også for de yngre patienter, vil indførelse af behandlingsmetoden få stor betydning – både for patienterne og samfundsmæssigt, siger Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason.

NOTION 2 er et randomiseret klinisk multicenterforsøg. Patienter, som opfylder inklusionskriterierne og accepterer deltagelse, vil efter lodtrækning blive behandlet med enten TAVI eller åben hjertekirurgi. De første patienter er allerede kommet med i forsøget. Den sidste patient er behandlet ved udgangen af 2018.

FAKTA: Om hjerteklapsygdom
• Den hyppigste hjerteklapsygdom i den vestlige verden er aortastenose, hvor hjerteklappen mellem venstre hjertekammer og pulsåren er forsnævret
• Hjerteklapsygdomme forekommer hos 2-7 procent af befolkningen over 65 år
• Hvert år bliver omkring 1.900 danske patienter opereret for hjerteklapsygdom

Fakta om TAVI
• TAVI blev introduceret i Danmark i 2007 og udføres på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital Skejby og Aalborg Universitetshospital.
• Antallet af TAVI-behandlinger er øget hvert år siden 2007. Der udføres aktuelt ca. 600 TAVI-behandlinger per år i Danmark.
• Behandlingen udføres med patienten under enten fuld bedøvelse eller i lokal bedøvelse (patienten er vågen) og varer ca. en time. Patienten udskrives typisk 2-4 dage efter behandlingen.
• Overlæge Henning Rud Andersen fra Hjertemedicinsk afdeling på Skejby Sygehus udførte som den første i verden i slutningen af 1980’erne dyreforsøg, som udviklede ideen til TAVI.
• Den første TAVI-behandling på et menneske blev udført af franskmanden Alain Cribier i 2002.
• Hjerteforeningen har støttet NOTION-undersøgelsen, der også omtales som aortaklapprojektet, med 4,6 mio. kr.