Børnehjertefondens bestyrelse har skudt et stort nationalt og samlende forskningsprojekt i gang

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Børnehjertefonden øger sin støtte til forskning i medfødt hjertesygdom markant i 2017. Fondens bestyrelse lagde på et møde torsdag den 27. oktober 2016 de sidste brikker i processen med at kunne uddele ekstra forskningsstøtte til hjertebørns området. 

Det betyder, at der på Børnehjertefondens årlige uddelingsmøde i maj 2017 bliver uddelt 5 mio. kr. til et nationalt forskningsprojekt, som skal forbedre udredningen, behandlingen eller opfølgningen af medfødt hjertesygdom hos børn, unge eller voksne. De 5 mio. kr. kommer oveni den årlige støtte på omkring 1,5 mio. kr. og er den hertil største bevilling, Børnehjertefonden har uddelt til formålet.

Bedst mulige forhold
Det vurderes, at ca. 8 ud af 1.000 levendefødte børn har en medfødt hjertesygdom. Ca. 75 procent af disse hjertebørn får senere brug for en operation i hjertet. I Danmark er disse operationer hidtil blevet foretaget på henholdsvis Aarhus Universitetshospital, Skejby og Rigshospitalet. For at sikre kvaliteten er børnehjertekirurgien for nyligt blevet samlet på Rigshospitalet. 

– Centraliseringen af børnehjertekirurgien betyder, at det er endnu vigtigere med et godt samarbejde på tværs. Det er Børnehjertefondens og Hjerteforeningens ønske, at det landsdækkende forskningsprojekt skal styrke samarbejdet mellem hospitalsenhederne i Danmark og dermed give hjertebørnene og deres familier de bedst mulige forhold, siger Børnehjertefondens formand, Inger Filipsen.

Fokus på samarbejde
Børnehjertefonden indkalder nu ansøgninger til det nyskabende og ambitiøse forskningsprojekt inden for medfødt hjertesygdom. Børnehjertefonden lægger blandt andet vægt på samarbejde på tværs af forskningsmiljøer og på bruger- og patientinvolvering i forskningen. 

– Det er Hjerteforeningens forskningsudvalg, der på baggrund af forhåbentligt mange ansøgninger udvælger det projekt, der modtager 5 mio. kr. i støtte fra Børnehjertefonden. Vi glæder os virkelig til at kunne præsentere patientnær forskning af international kvalitet, siger Hjerteforeningens administrerende direktør, Kim Høgh.

 

 

 

Baggrund 
Kriterier for at kunne modtage bevilling:
–    Forskningen er patientnær og omhandler udredning, behandling og/eller opfølgning af medfødt hjertesygdom hos børn, unge eller voksne
–    Projektet er et nationalt samarbejde
–    Forskningsprojektet er af høj international kvalitet
–    Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af anerkendte forskere 
–    Ansøger forventes at søge yderligere finansiering fra anden side