Danske Patienter - der også repræsenterer Hjerteforeningen - lancerer i dag tre anbefalinger til det borgernære sundhedsvæsen med patienten i centrum. Hjerteforeningen ser et stort behov for, at patienterne får tilbudt bedre og mere sammenhængende forløb

God læselyst!

Vi er glade for, at du læser denne artikel. Den er over 2 år gammel, hvilket kan betyde, at der er enkelte faktuelle detaljer, som kan være ændret, siden artiklen blev skrevet. Du er altid velkommen til at skrive til madslo@hjerteforeningen.dk, hvis du har kommentarer. På forhånd tak.

En tværfaglig forløbskoordinator, individuelle planer til alle patienter i komplekse forløb, inddragelse af og støtte til de pårørende, samt sikring af ensartet og høj kvalitet blandt andet ved et løft til de praktiserende læger. Dette er blandt de anbefalinger, som Danske Patienter – patientforeningernes paraplyorganisation – som også repræsenterer Hjerteforeningen, netop har lanceret. De tre anbefalinger skal styrke sammenhængen i sundhedsvæsenet og den borgernære indsats. 

Hjerteforeningen mener, det er helt centralt, at det borgernære sundhedsvæsen bliver styrket, så alle patienter får tilbudt det bedst mulige behandlingsforløb. 

– Det stigende antal patienter med kronisk sygdom og komplekse forløb nødvendiggør, at vi arbejder målrettet for at få et sundhedsvæsen, der i højere grad end i dag er gearet til at tage sig af disse patienter. Derfor er det helt centralt, at patientforeningerne nu kommer med en række konkrete anbefalinger til hvordan vi bedst styrker det borgernære sundhedsvæsen, siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh.

Bedst muligt behandlingsforløb
Baggrunden er, at Regeringen, KL og Danske Regioner har igangsat et udvalgsarbejde, der skal komme med forslag, der kan indgå i en plan for udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Derfor kommer Danske Patienter nu med anbefalinger til, hvordan det nære sundhedsvæsen skal indrettes, så alle får tilbudt det bedst mulige behandlingsforløb. 

Danske Patienter anbefaler:

Fokus på det samlede behandlingsforløb:

  • Fælles finansiering og kapacitetsplanlægning mellem samtlige aktører i sundhedsvæsenet.
  • Tværfaglige forløbskoordinatorer til alle patienter i komplekse forløb.
  • Fælles adgang til data for både sundhedsprofessionelle og patienter.
  • Etablering af fleksible tværfaglige og tværsektorielle enheder mellem alle aktører i sundhedsvæsenet (regioner, kommuner, speciallæger og almen praksis).

Udgangspunkt i det hele menneske:

  • Systematisk og konsekvent inddragelse af patienter samt mulighed for brugerstyret behandling.
  • Individuelle forløbsplaner til alle patienter. 
  • Inddragelse af – og støtte til – pårørende.

Sikring af ensartet og høj kvalitet: 

  • Forpligtende, faglige retningslinjer for de kommunale sundhedstilbud.
  • PRO-data som bærende element i kvalitetsudviklingen. 
  • Løft af de praktiserende lægers gatekeeper-, tovholder og koordineringskompetencer.

Læs hele udspillet her