29 eksperter, TrygFonden og Videnscenter for Brugerinddragelse lancerer nu anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet for alvor kan sætte patienten i centrum.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Virkeligheden hos patienter og pårørende flugter desværre ikke altid med de gode intentioner om inddragelse af patienter nedfældet i hospitalernes strategier og politiske taler. Hjerteforeningen har i mange år savnet og talt for en reel inddragelse af patienter i behandlingen. 

Hjerteforeningen er derfor meget positiv over for de anbefalinger, der netop er lanceret på brugerinddragelse i dag. PRO-data er patienternes egne vurderinger af helbredstilstand og livskvalitet, og med de nye anbefalinger lægger TrygFonden og Videnscenter for Brugerinddragelse op til, at patienters værdifulde viden kan indgå som del af kvalitetsudviklingen i patientforløb. 

– Jeg tror på, at PRO-data har et enormt uudnyttet potentiale i det danske sundhedsvæsen. Tænk, hvis vi kan samle de data, patienten rapporterer om eget forløb og bruge det til at sikre, at patienterne får den sammenhæng og kvalitet i forløbene, de har krav på. Jeg håber, sundhedsvæsenet vil tage anbefalingerne til sig, så vi kan få både bedre kvalitet i behandlingen og højere tilfredshed hos patienter og pårørende, udtaler Kim Høgh, adm. direktør i Hjerteforeningen.