Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

"FGs forsikring ved visse kritiske sygdomme er baseret på almindelige forsikringsprincipper således, at der kun udbetales, når forsikringsbetingelserne er opfyldt, dvs. når sygdommen er på fortegnelsen over dækkede sygdomme. Forsikring adskiller sig således fra behovsbestemte og lovbestemte ydelser, hvor der i nogle tilfælde kan foretages en skønsmæssig vurdering.

Hovedformålet med forsikringen er at dække en række alvorlige sygdomme, som med en vis grad af sikkerhed kan diagnosticeres.

De dækkede sygdomme er udvalgt på grundlag af en række kriterier som hyppighed, forløb og mulighed for diagnosticering. Forsikringen dækker primært kræft, hjertekarsygdomme og kendte neurologiske sygdomme. Vi overvejer løbende, bl.a. i samarbejde med vores lægekonsulenter og Videncenter for Helbred & Forsikring, om der er behov for tilpasning af fortegnelsen over kritiske sygdomme.

Det betyder, at når vi modtager henvendelse fra vores forsikrede, foreninger, læger eller lignende, om tilføjelse af nye sygdomme, eller forslag til tilpasning af allerede dækkede sygdomme, bliver der foretaget en vurdering af de fremkomne forslag.

For at forsikringen kan administreres på en fornuftig måde, og der kan fastsætte en lav præmie, så flest mulige kan blive omfattet af forsikringen, er det nødvendigt at afgrænse de dækkede sygdomme samt opstille entydige kriterier for, hvornår udbetaling kan ske. Det er således ikke alle sygdomme, der er kritiske, som er dækket af forsikringen.

For aortaaneurismer vil der sædvanligvis være operationsindikation ved en diameter fra ca. 5,5 cm til 6,5 cm, alt afhængig af hvor aneurismet er placeret på aorta. Det er bl.a. på den baggrund, at kriteriet om en udvidelse på over 5 cm er fastsat i forsikringsbetingelserne.

Vi er opmærksomme på, at operationsindikationen for de nævnte syndromer kan være forskellig fra de ovenfor nævnte operationsindikationer, og vi overvejer, om der kan findes bedre afgrænsninger.

Du er velkommen til at vende tilbage for yderligere kommentarer, eller hvis involverede interessenter har andre input, som du ønsker kommenteret."