Sundhed rimer på gode kost- og motionsvaner, et moderat forbrug af alkohol og tobak mv. Men sundhed rimer også på gode søvnvaner og trivsel.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Når medarbejderne på Arla Foods' terminaler i Ishøj og Hobro i denne uge tilbydes sundhedstjek, er trivslen derfor et af de områder, som der sættes fokus på. Problemer med trivslen går nemlig ud over sundheden.

Sundhedstjekket afvikles i regi af partnerskabet ” Mit Gode liv”, som Hjerteforeningen, Lungeforeningen m.fl. står bag.

I denne uge bliver medarbejderne på Arla Foods' terminaler i Ishøj og Hobro på dag-, aften- og nathold tilbudt et sundhedstjek, som en del af projektet ”Mit gode liv”. Her er det motivationen for at leve det gode liv, som er i fokus.

Ifølge Hjerteforeningen er det vigtigt, at motivationen og lysten til det gode liv er der. Ellers får man aldrig folk til at ændre adfærd og livsstil, som på sigt kan lede til fx hjerte-kar-sygdomme og lungesygdomme:

– Med partnerskabet ”Mit gode liv” forsøger vi at gå nye veje for at fremme sundheden i en gruppe, som kan være svær at fange med traditionelle sundhedsbudskaber. Og der er god grund til at fastholde opmærksomheden om sundhed, det gode liv og øge motivationen til mere overskud – både på job og i fritiden. Arbejdspladsen og fællesskabet tror vi er en god ramme, understreger Hjerteforeningens adm. direktør Kim Høgh og en af partnerne i ”Mit gode liv”.

Fællesskabet motiverer
Lungeforeningen, der også er partner i projektet ”Mit gode liv”, glæder sig over de kommende sundhedstjek af medarbejderne på terminalerne hos Arla. Målgruppen for projektet ”Mit gode liv” – kortuddannede mænd – er en gruppe, som er særligt hårdt ramt, når det gælder både lunge- og hjerte-kar-sygdomme, og som i gennemsnit dør fem år før dem med en længere uddannelse:

– Når vi italesætter lungesundhed og røgfrihed på arbejdspladsen, øger det medarbejdernes motivation til at leve ”det gode liv” og fx kunne spille fodbold med børn og børnebørn i mange år frem. De får ny inspiration og konkret viden om, hvad der virker positivt på deres helbred og livskvalitet og får lyst til at gøre noget aktivt for deres sundhed. Det er måden at italesætte adfærdsændringer, der vil give en langsigtet og positiv effekt, siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen.

Det er Dansk Firmaidrætsforbund, der som partner i ”Mit gode liv” rykker ud til mejeriselskabet Arlas terminaler i Ishøj og Hobro og gennemfører sundhedstjek. I sundhedstjekket er der et overordnet fokus på det gode liv, og medarbejderne får mulighed for at sætte ord på, hvad det gode liv er for dem på baggrund af billeder. Derudover indgår fysiske målinger som blodtryk og kondital samt spørgsmål om sundhedsvaner i sundhedstjekket. På den måde kobles drømmen om det gode liv til motivationen for at ændre vaner.

Om sundhedstjekket
Sundhedstjekket tager 55 minutter og består af følgende elementer:

  • En indledende samtale om det gode liv på baggrund af billedkort og den enkeltes motivation for at ændre noget, der kan fremme det gode liv. 
     
  • Fysiologiske målinger, herunder blodtryk, fedtprocent, BMI, kondital, kolesterol, blodsukker, samt muskelstyrke.
     
  • Spørgsmål vedrørende kost, rygning, alkohol, motion og søvn.
     
  • Afsluttende samtale med forklaring af resultater samt udarbejdelse af en personlig handleplan med en lille forandring i hverdagen, der kan fremme det gode liv.

FAKTA
"Mit gode liv” – er et køreklart koncept til virksomheder, som vil forbedre sundheden for medarbejderne på arbejdspladsen.

Konceptet består af: En kommunikationskampagne, sundhedsledelse og træning af Godt Liv Ambassadører, sundhedstjek med individuel rådgivning herunder lungefunktionstest samt andre sundhedstilbud til medarbejderne.

Samlet set skal indsatsen hjælpe den enkelte til at opnå bedre livskvalitet. Arlas overordnede interesse i projektet er at varetage medarbejdernes sundhed.

Konceptet er udviklet i partnerskab med: Arla, Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Dansk Firmaidrætsforbund, Rådgivende Sociologer og Weltklasse. Projektet er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet.