Sundhedsstyrelsen har bevilliget 325.000 kr. til Hjerteforeningens arbejde med at gøre kommuner tobaksfri i arbejdstiden

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Rygning koster leveår, livskvalitet og er årsag til flere sygedage og hospitalsindlægger, bl.a. fordi det er en væsentlig faktor i risikoen for hjerte-kar-sygdom. Hjerteforeningen sætter derfor ind for at gøre det nemmere at blive og forblive røgfri med projektet Røgfri Arbejdstid, der skal udbredes til flere af landets kommuner.

Til det har Sundhedsstyrelsen bevilliget 325.000 kr., og det glæder Simon Rask, der er chefkonsulent i Hjerteforeningen.

– Vi ved, at strukturel forebyggelse virker, og ved at udbrede Røgfri Arbejdstid til kommunerne understøtter arbejdspladsen netop et røgfrit liv via rammer. Det er glædeligt, at Sundhedsstyrelsen bakker op om projektet, og bevillingen betyder, at Hjerteforeningen nu kan komme godt fra start og hjælpe landets kommuner med et godt grundlag for at træffe beslutning om Røgfri Arbejdstid, siger Simon Rask.

Understøttende fællesskab
Han forklarer, at formålet med at fokusere indsatsen om nul tobak i kommunerne er at lade den enkelte kommunes medarbejdere gå foran med et godt eksempel for kommunens borgere.

– Når vi fokuserer indsatsen på arbejdspladsen, så er det, fordi der her er tale om et sted, hvor de fleste tilbringer mange timer. Det handler om at skabe gode vaner og gøre de fleste af dagtimerne røgfri. Desuden har det stor betydning, at der på en arbejdsplads vil være et understøttende fællesskab, så man ikke står alene med sit rygestop eller bliver mindet om sine rygepauser, siger Simon Rask.

Partnerskab med Sund By Netværket
Hjerteforeningen indgår partnerskab med Sund By Netværket om den konkrete gennemførsel af projektet. Sund By Netværket understøtter arbejdet med folkesundhed på tværs af kommuner og regioner, og i den indsats er der stort behov for fokus på tobak, som stadig er den største sundhedsudfordring i Danmark.

– Med dette samarbejde tager vi et vigtigt skridt i arbejdet med lighed i sundhed og mod at opfylde WHO’s anbefalinger til røgfri miljøer og på sigt ambitionen om en røgfri 2030-generation.
Vi anerkender kommunerne som kulturbærende institutioner og mener, at de kan spille en central rolle på vejen mod røgfrihed, siger Otto Ohrt, bestyrelsesformand for Sund By Netværket.

Projekt Røgfri Arbejdstid bliver sat i gang i november 2016.