Specialister fra både hjerte- og børneområdet byder velkommen til hjertebørn fra Jylland og Fyn 1. oktober. Hjertesyge børn i Danmark skal have den bedst mulige behandling, vi har til rådighed, siger administrerende direktør Kim Høgh

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Familier fra Jylland og Fyn med hjertesyge børn skal nu til Rigshospitalet, når barnet har brug for en operation i hjertet. Hidtil har Aarhus Universitetshospital opereret børn fra Vestdanmark, men efter antallet af operationer er faldet, har Sundhedsstyrelsen valgt at samle opgaven her. 

Specialister fra mange dele af hospitalet har samarbejdet om at forberede de bedst mulige forløb for børn og familier siden beslutningen blev truffet i februar:  

– Vi er klar, og vi glæder os. Vi bliver tre fuldt opererende kirurger til cirka 250 børn om året. Det giver god kirurgi og robusthed, og vi har en aftale med en yngre læge, der skal ind i specialet. Forhåbentlig får vi en endnu bedre kvalitet af operationerne end i dag, siger overlæge og teamleder for børnehjertekirurgi Morten Helvind fra Thoraxkirurgisk klinik.

LÆS MERE her på Rigshospitalets hjemmeside

Opbakning fra Hjerteforeningen
Administrerende direktør i Hjerteforeningen, Kim Høgh, bakker op.

– Hjertesyge børn i Danmark skal have den bedst mulige behandling, vi har til rådighed. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at den bedst mulige behandling fremadrettet tilbydes ved at samle Børnespecialet på Rigshospitalet. Det bakker Hjerteforeningen op om, siger Kim Høgh.

Han nævner, at Hjerteforeningen har en række opmærksomhedspunkter.

– Eksempelvis sammenhæng for familien i det samlede forløb, rejsetid til behandling for forældre og hjertebørn i Vestdanmark, ophold for familien under hospitalsopholdet, samarbejdet mellem hospitalerne, men vi glæder os over, at Rigshospitalet melder sig fuldt ud klar til sin nye rolle. Vi har fulgt forberedelsen tæt og vil fortsat gøre det, bl.a. for at medvirke til at hjertebørn og forældre på tværs af landet bliver skånet mest muligt i den nye familiesituation, siger Kim Høgh, administrerende direktør i Hjerteforeningen

Medfødte hjertesygdomme har et helt andet sygdomsspektrum
Børnehjertekirurgi kræver en høj grad af specialisering, og det skyldes ikke kun den lille størrelse på hjertet.

– Medfødte hjertesygdomme har et helt andet sygdomsspektrum end de erhvervede hjertesygdomme, vi typisk ser hos voksne. Der kan fx være kar, der er anderledes placeret, eller en ombytning af lungepulsåren og kropspulsåren. Derfor skal man tænke helt anderledes både anatomisk og kredsløbsmæssigt og bruge andre metoder, andre indikationer og andre operationer end ved almindelige hjertesygdomme, forklarer overlæge og teamleder for børnehjertekirurgi Morten Helvind fra Thoraxkirurgisk klinik.

Forløb starter før fødslen
Hjertefejl opdages ofte allerede under graviditeten. I nogle tilfælde bliver fostret aborteret, og den tendens er hovedårsagen til at operationstallet er faldet. For de børn, som skal fødes med en kendt hjertefejl, starter et specialiseret forløb allerede før fødslen, fortæller klinikchef Morten Hedegaard fra Obstetrisk Klinik. 

– Vi vurderer sammen med vores kolleger i Aarhus og Odense, om der er behov for at operere barnet umiddelbart efter fødslen. I de tilfælde skal kvinden herover noget tid før fødslen. Det kender vi fra andre situationer, bl.a. med grønlandske og færøske patienter, og vi er ved at planlægge de nye forløb. 
Vi har folk, som er særdeles erfarne i at vurdere ultralydsscanninger. Hjertescanningerne er meget krævende, og vi er i gang med at anskaffe nyt ultralydsudstyr og på sigt ansætter vi flere læger til området, fortæller han. 

Tæt samarbejde med Aarhus og Odense
For mange af børnene foregår en stor del af indlæggelsen på BørneUngeKlinikken. Her har man oprustet antallet af sengepladser til hjertebørn, fortæller klinikchef Karen Vitting Andersen: 

– Hos os er barnet indlagt sammen med en af forældrene. Stuerne er ikke så store og fine som vi kunne ønske, men der er en seng til både barn og voksen. Vi er vant til at have børn med fx leversygdomme og knoglemarvstransplantation indlagt sammen med en forælder i BørneUngeKlinikken. De er glade for at komme her, og det håber jeg også, de nye familier bliver, siger hun.  

I aftalen ligger, at de højt specialiserede enheder på Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital følger børnene både før og efter operationen. Derfor er der nu indført multidisciplinære teamkonferencer via telekonferencer. Her kan alle, der er en del af det enkelte barns forløb, tale sammen og koordinere. 

– Det er helt nyt, og det fungerer godt, selvom der er nogle tekniske udfordringer her i begyndelsen.  Siden juni har der været videokonferencer med Odense Universitetshospital, hvor vi har fået enkelte børn siden juni, og også drøftet voksne med medfødte hjertesygdomme. Vi oplever meget stor imødekommenhed og vilje til at skabe gode forløb fra vores kolleger både i Odense og Aarhus, siger Karen Vitting Andersen. 

Intensiv bygger om
På Hjerteintensiv Klinik er der også ved at blive rustet op med flere medarbejdere og mere plads til hjertebørn. 

– Vi har både ansat flere sygeplejersker og oplært flere af de sygeplejersker,  vi allerede har, så de kan være med til at passe børn. Antallet af hjertebørn kan svinge meget, så det er vigtigt, vi har en stor gruppe, som kan passe både børn og voksne. De helt små hjertebørn har andre sygdomme end de fleste medarbejdere er vant til at håndtere, og de reagerer ikke altid på samme måde som voksne. Vi har arbejdet med oplæring og rekruttering i flere måneder, og nu er vi klar til at tage imod flere børn, fortæller oversygeplejerske Rie Jackson. Klinikken har også ansat en ny overlæge, Jacob Gjedsted, der kommer fra en lignende stilling på Aarhus Universitetshospital med ansvaret for hjertebørnene på intensiv. 

Pladsen er trang, så der er ikke mulighed for at forældre er indlagt sammen med børnene i intensivfasen, der typisk varer en til fem dage efter operationen. I den periode må forældrene overnatte på Patienthotellet eller i Ronald McDonald huset på Rigshospitalet.

I de nærmeste måneder bliver afsnittet bygget om, så der kommer et område målrettet hjertebørn lige ved siden af BørneUngeKlinikken, der ligger på samme gang. 

– Stuerne bliver ikke store, for vi får ikke mere plads, men de bliver gode.  Forældrene kan bruge opholdsstuen i børnehjerteafsnittet lige ved siden af, og de vil opleve, at børnene bliver passet godt, siger Rie Jackson. 
Når BørneRiget står klar, bliver der langt bedre plads til familier både på intensivstuer og almindelige stuer. 

FAKTA: Nye patientkoordinatorer støtter familier
To koordinatorer for hjertebørn er ansat til at koordinere hensigtsmæssige og sammenhængende patientforløb for alle børn og unge med medfødte hjertesygdomme. Rikke Karlsen og Birgitte Lykkeberg skal have kontakt med børn og familier i hele Danmark og bl.a. hjælpe med at forberede indlæggelse og vejlede om praktiske forhold på Rigshospitalet. Koordinatorerne er også med til at optimere overgange internt og skabe gode overgange ift.  Aarhus Universitetshospital og  Odense Universitetshospital. 
Koordinatorerne er tilknyttet den tværgående Enhed for Medfødte Hjertesygdomme, der omfatter de seks klinikker, som er involveret i behandlingen af både børn og voksne med medførte hjertesygdomme: 

•    Obstetrisk Klinik
•    Neonatalklinikken
•    BørneUngeKlinikken
•    Hjertemedicinsk Klinik
•    Hjertekirurgisk Klinik
•    Thoraxanæstesiologisk Klinik. 

Færre børn fødes med behov for en hjerteoperation – derfor samles alle operationerne fra 1.oktober. Arkivfoto: Tomas Bertelsen