Hjerteforeningens næstformand, Peter Højland, Hjerteforeningens direktør, Kim Høgh, og Hjerteforeningens frivilligchef, Betina Egede Jensen, mødtes lørdag den 3. september med repræsentanter for Hjerteforeningens Børneklubs bestyrelse. Hensigten med mødet var at opnå enighed om rammerne for Børneklubbens virke fremover.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hjerteforeningens Repræsentantskab har truffet beslutning om en harmonisering af den samlede organisation i medfør af foreningens nye vedtægter, således at alle har de samme vilkår og rettigheder, der sikrer et demokratisk, ligeværdigt og åbent samspil. De nye vedtægter for lokalforeninger underskrives pt. af de enkelte lokalforeninger. Hjerteforeningen har med dagens møde taget næste skridt i vedtægtsarbejdet og igangsat processen for at tilpasse vedtægterne for klubberne. Processen er startet med dagens møde med Børneklubben.

Harmoniseringen fordrer en forstærket regionalisering af Børneklubben for at undgå et dobbeltsystem med både et nationalt og et regionalt niveau. Det betyder, at regionerne, som svarer til lokalforeningerne, bliver udgangspunktet og skal styrkes organisatorisk og økonomisk med henblik på at sikre mulighederne for et øget aktivitetsniveau til gavn for hjertefamilierne.

Tilpasningen medfører særligt følgende:

  • Den nationale bestyrelse foreslås ændret til et koordinationsudvalg
  • Regionsudvalgene i de fem regioner vælges på en generalforsamling i regionen. Formanden vælges af udvalget. Alle er valgbare til udvalget. 
  • Regionsudvalget modtager budget fra Hjerteforeningen til lokale aktiviteter efter samme principper som lokalforeningerne
  • Regionerne sidder i Hjerteforeningens repræsentantskab efter samme principper som lokalforeningerne
  • Hjerteforeningen vil støtte denne omlægning massivt med ledelses-, konsulent- og anden støtte, herunder økonomi.

De organisatoriske forhold skal herefter falde på plads ift. de vedtægtsmæssige ændringer. Bl.a. har Hjerteforeningen foreslået at etablere et koordinationsudvalg med repræsentation fra de fem regioner til at koordinere nationale aktiviteter og sikre erfaringsudveksling mellem regionerne.  

– På dagens møde skulle repræsentanterne for Børneklubbens bestyrelse naturligvis ikke tage stilling til det samlede tilpasningsforslag, men kan nu forberede en drøftelse af ændringerne til diskussion på Børneklubbens landsmøde medio september, fortæller adm. direktør Kim Høgh.

For at træde i kraft skal vedtægtsændringerne godkendes på Børneklubbens generalforsamling, som forventes afholdt marts 2017.