Hvert år dør 13.600 danskere på grund af rygning. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. Derfor øger Hjerteforeningen nu indsatsen for at udbrede Røgfri Arbejdstid til hele landet.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Knap en fjerdedel af alle dødsfald skyldes rygning, og det gør rygning til den farligste ting, som danskerne gør. Rygning koster leveår, livskvalitet, arbejdsdage og giver 150.000 hospitalsindlægger relateret til rygning. Hjerteforeningen styrker derfor indsatsen for at gøre alle landets kommuner røgfri med projektet Røgfri Arbejdstid i samarbejde med Sund By netværket.

– Det er stadig ca. hver femte dansker, der ryger, og det til trods for, at alle undersøgelser viser, hvor skadeligt tobak er. Faktisk er det det farligste, som danskerne overhovedet gør, siger Simon Rask, chefkonsulent i Hjerteforeningens forebyggelsesafdeling. 

Læs også: Faldet i rygning i Danmark er gået i stå

Samarbejde med Sund By Netværket
Helt nye tal fra Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed viser, at 13.600 danskere dør hvert år på grund af rygning. Til sammenligning døde 178 personer i trafikken i 2015.  10 procent af danske mænd ryger mere end 15 cigaretter hver dag. For kvinder er tallet lidt lavere. 

– Derfor er det vigtigt med en indsats, der gør det om ikke nemt så nemmere at blive og forblive røgfri. Arbejdspladsen, hvor mange danskere tilbringer en stor del af deres vågne tid, er et godt sted at starte med at gøre røgfri, siger Simon Rask fra Hjerteforeningen, som sammen med Sund By Netværket og med 325.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen søsætter projektet Røgfri Arbejdstid til november. 

Projektet har til formål at hjælpe landets kommuner med at indføre Røgfri Arbejdstid og på den måde sætte skub i nødvendige strukturelle tiltag, som gør det lettere for ansatte i kommuner at være tobaksfri.  

Vær ærlig
Der er allerede gode eksempler. Aarhus Kommune indførte Røgfri Arbejdstid i 2013, og en evaluering af projektet viste sidste år, at 25% af medarbejderne angav at være stoppet med at ryge på baggrund af kommunens rygepolitik. 

– Det kom faktisk bag på os, at det var så mange, men så igen: Arbejdstiden er mange af døgnets timer, så det viser, at indsatsen har en positiv effekt. Resultatet gør, at det har været det hele værd, siger Thune Korsager, som er forvaltningschef for strategi og udvikling i Aarhus Kommune og henviser til den svære start for Røgfri Arbejdstid – en start, han betegner som ’op ad bakke’.

– Der var rigtig meget modstand i starten. Det handler jo om folks personlige frihed til at bruge deres pauser på det, de vil. Men vi var helt ærlige og lagde vægt på, at det ikke kun var en sundhedsindsats. Det handlede også om økonomi, og vi sagde, at vi forventede, at medarbejderne fik mere tid til borgerne, når de ikke længere skulle uden for matriklen og ryge en cigaret. Det kan der jo nemt gå 20 minutter med, siger Thune Korsager, hvis bedste råd til kommuner, der går med tanker om at indføre Røgfri Arbejdstid, er ærlighed, tid og tilbud om rygestopkurser.

Fordrer rygestop
Gladsaxe Kommune har været en tobaksfri arbejdsplads siden 1. januar 2015, og her nævner HR chef Tine Vedel Kruse, der er chef for Strategi, Kommunikation og HR, ligeledes tid som afgørende faktor for succes. 

– Vi tog os enormt god tid til at forberede alle på indsatsen, bl.a. med rygestopkurser, og spurgte også, om der var andet og mere, vi kunne gøre, inden beslutningen om Røgfri Arbejdstid trådte i kraft. Det havde stor betydning for, at indsatsen blev modtaget godt. Selv om vi ikke har undersøgt det, så er det mit indtryk, at mange er stoppet med at ryge, efter at Røgfri Arbejdstid trådte i kraft, fortæller Tine Vedel Kruse.

Det er i samarbejde med Sund By Netværket, at Hjerteforeningen nu ønsker at udbrede Røgfri Arbejdstid til alle kommuner i vejen mod en tobaksfri fremtid.

– Røgfri arbejdspladser er et vigtigt skridt i den retning. Ifølge Sundhedsstyrelsen er antallet af indlæggelser som følge af blodprop i hjertet faldet med 10-15% i de lande, der har indført total røgfri arbejdspladser. Vi håber, at vi med Røgfri Arbejdstid kan bidrage til samme udvikling i Danmark, siger formand for Sund By Netværkets tobakstemagruppe, Henrik Borgstrøm.

Røgfri Arbejdstid har fået bevilliget 325.000 kr. af Sundhedsstyrelsen og bliver sat i gang i november 2016.

FAKTA
I dag offentliggør Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed rapporten ”Sygdomsbyrden i Danmark – Risikofaktorer”, som beskriver de menneskelige og økonomiske omkostninger ved forskellige risikofaktorer. Rapporten kan findes her.