Danmarks Radio (DR1) sender mandag aften 22. august programmet ”Sygdom søges”. Efter Hjerteforeningens oplysninger vil udsendelsen problematisere sygeliggørelse og overbehandling i forbindelse med helbredstjek og behandling med blodtryks- og kolesterolsænkende medicin

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hjerteforeningen arbejder på alle fronter for, at hjerte-kar-sygdomme forebygges. Tidlig opsporing og behandling kan være meget effektivt, men behandling skal kun igangsættes efter grundig overvejelse af fordele og ulemper og altid i samråd med patienten. 
 
I DR-udsendelsen medvirker bestyrelsesmedlem i Hjerteforeningen, Bo Christensen i sin egenskab af praktiserende læge i Låsby og professor ved Aarhus Universitet på Institut for Folkesundhed, Sektion for almen medicin.
 
Bo Christensen udtaler:
– Det er en væsentlig diskussion, om hvorvidt man skal behandle mennesker, der har en marginal risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, herunder en blodprop i hjertet. Nogle gange redder behandlingen liv, andre gange giver den mest bivirkninger. I øjeblikket er vi ikke altid i stand til præcist at identificere, hvem der har gavn af behandlingen. Dermed kommer vi naturligvis til at ”overbehandle” nogle mennesker, der måske har vanskeligt ved selv at minimere deres risiko ved at lægge livstilen om. Jeg synes, det er vigtigt, at vi informerer patienterne meget grundigt om gevinsten ved behandling, så de kan træffe valget om eventuel medicinsk behandling eller om de vil omlægge deres livsstil. Det er jo patienten der skal træffe valget.
 
Hjerteforeningen er ikke blevet kontaktet af DR og medvirker derfor ikke i udsendelsen, men ønsker her at redegøre for foreningens overordnede synspunkter.
 
Forskningschef Gunnar Gislason udtaler:
– Alt for mange danskere kender ikke deres blodtryk. Man regner med, at 30-40 procent af befolkningen over 25 år har forhøjet blodtryk. Kun omkring halvdelen er i behandling. Tilsvarende er der mange, der ikke kender deres kolesterol-tal. Det kan betyde, at disse mennesker ikke kommer i en vigtig forebyggede behandling, som vi ved virker, og som kan redde liv og nedsætte risikoen for udvikling af alvorlig hjerte-kar-sygdom. Det optimale vil være livstilsændringer, men for mange er det ikke nok, og den mest effektive behandling er medicinsk. Hjerteforeningen har ingen interesse i, at mennesker sygeliggøres eller modtager unødvendig behandling eller medicin. Det er dog ikke let og ligetil at stille en korrekt diagnose og igangsætte den bedste behandling. Det er komplekst og individuelt, hvor man grundigt opvejer fordele og ulemper ved behandling og sammenholder med den enkeltes øvrige risikofaktorer. Derfor bør behandlingen altid ske i tæt samråd mellem den enkelte og egen læge. Hjerteforeningen arbejder på alle fronter for, at hjerte-kar-sygdomme forebygges. Tidlig opsporing og behandling kan være meget effektivt, men behandling skal kun igangsættes efter grundig overvejelse af fordele og ulemper og altid i samråd med patienten. 
 
Hjerteforeningens rådgivning – Hjertelinjen – har telefon 7025 0000. 
Se mere her på www.hjerteforeningen.dk