Finnerne får ny rygelov, der blandt andet skal forhindre, at børn under 15 bliver udsat for passiv rygning i bilen. Vigtigt signal – børn skal ikke være røgofre, siger Hjerteforeningen og efterspørger dansk lovgivning

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

8-årige David på vej til fodbold må under bilturen derhen finde sig i mor og fars cigaretrøg. Dét kan ikke være rigtigt. Og lovgivningen bør forbyde røg i biler med børn. Ud over en specifik effekt til gavn for de danske børn, er skærpet rygelovgivning et vigtigt signal, som er med til at gøre rygning mindre normalt. 

Sådan lyder udmeldingen fra Hjerteforeningens forebyggelseschef Morten Ørsted-Rasmussen, efter finnerne netop har vedtaget ny rygelov. Dén skal forhindre, at børn bliver ofre for rygning i bilerne.

Målsætningen i Finland er generelt, at landet med de mange søer skal være røgfrit i 2030.

– Vi ved, at passiv rygning har enorme skadevirkninger, og at det er særligt vigtigt at beskytte børn.  Vi har set samme lov indført i bl.a. Skotland, siger Morten Ørsted-Rasmussen.

– Vi ved, at størstedelen af danskerne ønsker skærpet lovgivning på tobaksområdet og er glade for rygeloven. Og hér er et område, hvor vi skal sætte ind hurtigst muligt. Hjerteforeningen ser gerne, at danske politikere kigger nærmere på forbud mod røg i biler med børn. 

FAKTA: Ny finsk røgpolitik
Udover forbuddet mod røg i biler med børn betyder Finlands nye rygelov, at…
– alle cigaretpakker skal have billeder af sorte lunger eller andre sygdomme, der skyldes rygning. 
– cigaretter med smag, hvor særligt mentol er populær, nu er forbudt
– e-cigaretter har samme status som almindelige cigaretter 
– salg og import af røgfri tobak er forbudt 
– det fra næste år bliver muligt for boligforeninger at søge kommunen om lov til at indføre rygeforbud, hvis en bygning er formet således, at røg kan genere andre beboere, for eksempel hvis røgen spreder sig fra altanerne