Århus Stiftstidende bringer i dag, torsdag den 9. juni 2016, et portræt af Anne Kaltoft, der efter Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 5. juni blev nyvalgt som formand for foreningen

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

I interviewet kommer Anne Kaltoft blandt andet ind på emner som kontakt mellem læger og patienter, ulighed i sundhed og hjertepakkerne. 

Forebyggelse ligger Hjerteforeningen på sinde, og her vil den nye formand bruge sit nye sæde til at ruske op i politikerne, beskriver Århus Stiftstidende.

– Der skal sættes nogle strukturelle tiltag i værk. Det skal være vanskeligere at komme til at ryge, prisen skal sættes op og reklamer forbydes. Det skal være lettere at motionere. Jo lettere det er at cykle, desto flere vil cykle, siger Anne Kaltoft til Århus Stiftstidende, hvor det fremhæves, at Anne Kaltoft ”glæder sig til det politiske arbejde, som repræsentant for landets næststørste patientforening".

LÆS MERE: Hele portrættet af Anne Kaltoft på stiften.dk, der er Århus Stiftstidendes hjemmeside