Det er Hjerteforeningens og Frivilligafdelingens ambition, at vi er 10.000 frivillige i 2020. Og det går godt. Hjerteforeningens frivillige er netop skrevet i mandtal (m/k), og allerede nu er vi oppe på 4.000 behjertede kvinder og mænd

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

– Det er skønt, at vi bliver flere. Det gør det både sjovere, lettere og mere effektfuldt at være frivillig i Hjerteforeningen, siger Karen Serup, formand for Hjerteforeningen Thisted

– Uden vores frivillige var det ikke muligt at nå så bredt ud. Det er fantastisk, at så mange mennesker vælger at investere deres tid og ressourcer – nogle gange sved og tårer, men altid hjerte og sjæl – i det vigtige frivillige arbejde i Hjerteforeningen, siger Kim Høgh, direktør for Hjerteforeningen.

Tallet dækker over mange forskellige typer af frivilligroller og frivilligengagement. Der er bestyrelsesfrivillige i lokalforeningerne og klubberne. Der er aktivitetsfrivillige, der fx står for Hjertemotion-hold, arrangerer familieweekender, stiller op i Matas-butikker til blodtryksmåling eller gennem patient-til-patient støtte ud fra personlig erfaring støtter nye hjertepatienter og deres pårørende. Og det er de tilkaldefrivillige, som fx raslede med hjerterne til landsindsamlingen tidligere i år.

– Vi arbejder hårdt på at få flere frivillige. Men vi glemmer ikke, at vi skal passe godt på jer, vi allerede har og for manges vedkommende har haft i mange år. Det er jer, der er fundamentet for successen – så det er med stor taknemmelighed, vi ser tallet vokse, siger frivilligchef Betina Egede Jensen.