Jyllands-Posten undersøger i øjeblikket, hvordan danske patientforeningers medarbejdere i kraft af deres firmapensionsordninger risikerer at investere i tobaksindustrien.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

– Hjerteforeningen samarbejder ikke med tobaksindustrien. Der bliver konstant arbejdet på at identificere områder, hvor det vil være muligt og betimeligt at formindske berøringsfladen med tobaksindustrien – i erkendelse af, at det i det daglige er forbundet med visse vanskeligheder, siger Hjerteforeningens viceadministrerende direktør Torben Koed. 

Alle medarbejdere i Hjerteforeningen får ved deres ansættelse tilbud om rådgivning af en uafhængig pensionsmægler. Således kan den enkelte medarbejder selv medvirke til at bestemme porteføljen – naturligvis dog kun inden for pensionsselskabets givne rammer.

Hjerteforeningen har ca. 85 medarbejdere. Heraf har de ca. 15 sygeplejersker firmapensionsordning i PKA. PKA har ikke tobaksaktier i deres portefølje, hvilket fremgår tydeligt af selskabets negativliste.

De resterende ca. 70 medarbejdere har deres firmapensionsordning i AP Pension.
– Vi er ikke vidende om, men kan heller ikke udelukke, at AP Pension har tobaksaktier i deres portefølje.  AP Pensions politik for ansvarlig investering er baseret på internationale principper omkring menneskerettigheder, korruption og miljø. Politiken tager udgangspunkt i FN’s Global Compact, forklarer Torben Koed.

Jyllands-Postens forespørgsel har straks fået Hjerteforeningen til at reagere.

– Vi har for et halvt år siden vedtaget nye og meget strenge regler, der ikke på nogen måde tillader samarbejde med  tobaksindustrien. Vi er på den baggrund i gang med at give alle vores forretningsområder et servicetjek. I lyset af Jyllands-Postens artikler har vi straks indledt drøftelser med AP Pension om problemet, og vi har aftalt et møde, hvor vi vil vi afklare, hvordan vores medarbejdere kan undgå tobaksaktier fremover, siger Torben Koed.