Hjerteforeningen hilser med tilfredshed, at landets hjertecentre lever op til krav om lav dødelighed og lav risiko for blodprop under hjerteoperationer

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Dansk Hjerteregister holder løbende øje med hjerteundersøgelser og hjerteindgreb, der udføres på landets hjertecentre, og har netop udsendt sin årsberetning for 2015. 

Den viser, at der i forbindelse med en ballonudvidelse eller en bypassoperation på et af landets hjertecentre både er lav risiko for at få en blodprop i hjernen og for at dø. 

– Det er meget tilfredsstillende, at danske hjertepatienter får en behandling, der lever op til den højeste kvalitet. På dette område er vi kommet meget langt de seneste 20 år. Derfor er det endnu vigtigere, at vi frem over bliver bedre til at forebygge hjerte-kar-sygdomme, især hos de mennesker, der har en særlig høj risiko, siger Kim Høgh, Hjerteforeningens administrerende direktør

Af årsberetningen fremgår det, at hjertecentrene lever op til det kvalitetsmål, der stilles til dem, hvad angår blodprop i hjernen. Nemlig at højest 0,5 procent af alle hjertepatienter må pådrage sig en blodprop i hjernen i forbindelse med en ballonudvidelse og højest 0,2 procent må få det efter en bypassoperation. Dog finder Dansk Hjerteregister, at det lave antal af patienter med blodprop i hjernen kunne tyde på, at hjertecentrene ikke får registreret alle tilfælde af en blodprop i hjernen. I den forbindelse er det en udfordring, at en blodprop i hjernen ofte opstår efter, at patienten har forladt operationsstuen og dermed efter færdigregistreringen.

Hvad angår dødelighed, lever centrene også op til målene. 2, 8 procent af patienterne, der fik en ballonudvidelse, døde i løbet af et år efter deres operation, mens det gjaldt for 1,3 procent af patienterne, der fik en bypassoperation. Tallene er lavere i forhold til de fastsatte mål om, at mindre end 3,0 procent af patienterne må dø inden for et år efter en ballonudvidelse eller bypassoperation. 

Læs hele årsberetningen her