Hjerteforeningen og Mandag Morgen holder i dag, tirsdag den 10. maj, konferencen ”Flere om forebyggelsen”, der skal sættes fokus på, at løsningen på fremtidens livsstilssygdomme skal findes ved, at foreninger og andre aktører går sammen

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Folkesundheden i Danmark er under pres. Én million danskere er i dag i farezonen for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme som f.eks. hjerte-kar-sygdomme, diabetes og KOL. 320.000 danskere lever med diabetes, 452.000 med hjertekarsygdomme og flere end 700.000 er svært overvægtige. Samtidig er mere end hver 10. dansker stresset, flere end 210.000 danskere ensomme. 

Der skal derfor gøres noget – og anderledes.

– Hjerteforeningen vil sammen med andre vinde et sundere og bedre liv for alle. Vi kan se at det for alvor rykker når aktører fra flere sektorer går sammen i tætte, gensidigt forpligtende samarbejder om at løse samme problem, siger administrerende direktør Kim Høgh fra Hjerteforeningen.
Ved dagens konference ”Flere om forebyggelsen” havde Hjerteforeningen og Mandag Morgen inviteret en kreds af eksperter på området samt beslutningstagere fra virksomheder, foreninger og organisationer til en fælles diskussion af, hvordan aktørerne sammen kan gå nye veje for at sætte tidligt ind og hjælpe flere børn og unge i Danmark til sunde, gode liv. 

Kræver brede, stærke alliancer
På samfundsplan bruges der milliarder på at behandle og lindre sygdomme forårsaget af røg, dårlig kost, alkohol, for lidt motion eller mistrivsel. Men forebyggelse fylder ifølge Hjerteforeningen ikke meget. Hvert år koster manglende forebyggelse alene for åreforsnævringer i hjertet fx én milliard kr. i tabt produktion på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. Det svarer i runde tal til et supersygehus hvert 3. år. 

– Sunde liv handler om mange forhold. Om kost,  motion og livsstil. Og om trivsel, om relationer og om selvværd, siger Kim Høgh.

– Det betyder i sagens natur, at der skal mange forskellige aktører til, hvis vi skal gøre en forskel for sundheden i Danmark. Det kræver brede, stærke alliancer, hvis vi skal skabe rammerne for flere sunde liv i fremtiden. Vi tror, at partnerskaber tæt på den enkelte dansker er nøglen til sammenhængende indsatser og strukturelle ændringer, altså små og store ændringer, som rodfæster sig. Uanset om det handler om kost, motion eller rygning

Ikke bare snak
Ambitionen med konferencen er at sende et stærkt signal om, at vi sammen er klar til at løfte vores del af ansvaret for fremtidens sundhed. Og på konferencen blev der ikke bare talt om det. Indsatsområder blev prioriteret og mulighederne for nye partnerskaber om sundheden blev udforsket – virksomheder, foreninger og organisationer imellem.

– Vi har brug for flere forebyggende indsatser. Ikke kun for hospitalsregningernes skyld eller for at sikre fremtidens arbejdsstyrke. Men også – og allervigtigst – for at hjælpe flere børn og unge på vej mod gode liv. Her er sundhed, fysisk såvel som psykisk, nøglen, og vi ved, at grundstenen til begge dele lægges tidligt i livet – i opvæksten, siger Kim Høgh.