Hjerteforeningen roser de 8 netop vedtagne kvalitetsmål for sundhedsvæsenet. Målene skal give mere tid til patienter og mindre bureaukrati. Foreningen følger arbejdet tæt og bidrager gerne, lyder det fra administrerende direktør Kim Høgh

God læselyst!

Vi er glade for, at du læser denne artikel. Den er over 2 år gammel, hvilket kan betyde, at der er enkelte faktuelle detaljer, som kan være ændret, siden artiklen blev skrevet. Du er altid velkommen til at skrive til madslo@hjerteforeningen.dk, hvis du har kommentarer. På forhånd tak.

Sundhedsministeren, Danske Regioner og KL er blevet enige om 8 nationale mål for sundhedsvæsenet.
Kommuner og regioner skal i fremtiden arbejde efter 8 nye, nationale kvalitetsmål, der tilsammen skal give mindre bureaukrati og mere tid til patienterne i sundhedssektoren. Det skriver dr.dk.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har indgået aftalen om de 8 mål. Derudover er der udvalgt en række indikatorer, som skal vise, hvor godt det går med indfrielsen af målene.

– Hjerteforeningen hilser de nye nationale kvalitetsmål velkomne og påskønner et øget fokus på særligt sammenhængende patientforløb og patientinddragelse, siger administrerende direktør for Hjerteforeningen Kim Høgh.

– Et vigtigt skridt i den rigtige retning for både patienter og ansatte i sundhedsvæsenet. Nu er det afgørende, at de gode intentioner bliver omsat til konkret handling lokalt, så det kommer patienterne til gavn. Hjerteforeningen følger arbejdet tæt og bidrager gerne.

De 8 mål
De nationale mål, som netop er vedtaget, er:
•    Bedre sammenhængende patientforløb
•    Styrket indsats over for kronikere og ældre patienter
•    Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
•    Behandling af høj kvalitet
•    Hurtig udredning og behandling
•    Øget patientinddragelse
•    Flere sunde leveår
•    Mere effektivt sundhedsvæsen

Tempo i forbedringer
– Med de nationale mål bliver det både mere enkelt og gennemskueligt at se, om kvaliteten i sundhedsvæsnet flytter sig i den rigtige retning, og det er selvfølgelig til gavn for patienterne, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde i en pressemeddelelse.

I en årlig resultatrapport skal farverne rød, gul og grøn vise, om det går bedre eller dårligere end før, eller om kommunen eller regionen klarer sig bedre end landsgennemsnittet.

Britt Wendelboe, konstitueret direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, tror ifølge dr.dk, at de nye mål kan sætte tempo på forbedringerne i sundhedsvæsnet.

– Der skrues ned for kontrolmekanismerne og i stedet understøttes den faglige motivation blandt ledere og medarbejdere, siger Britt Wendelboe i en pressemeddelelse.