I disse dage bringer medierne historier om, at danske læger ikke i tilstrækkelig grad registrerer bivirkninger ved blodfortyndende medicin, herunder alvorlige blødninger og dødsfald

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

Hjerteforeningens forskningschef, professor Gunnar Gislason, fremhæver, at blodfortyndende medicin er livsvigtig behandling til at forebygge blodpropper, som kan have alvorlige konsekvenser og i yderste konsekvens være dødelige. Blodpropper er langt hyppigere end blødninger.
 
–  Derfor er det den enkelte læges pligt at afveje fordele og risici ved behandlingen, inden den igangsættes. Det kræver individuel vurdering og inddragelse af patienten, siger han.
 
Mange i behandling
Gunnar Gislason estimerer, at 75.000-80.000 mennesker i Danmark er i behandling med blodfortyndende medicin.
Tilsvarende estimerer han på bagrund en tidligere undersøgelser, at ca. 2.250-3.000 mennesker bliver ramt af blødninger hvert år som bivirkning. Heraf er ca. 450 hjerneblødninger, og ca. 150 blødninger resulterer i dødsfald.
 
– Nogle personer har i en periode brug for kombination af blodfortyndende medicin (fx warfarin, red.) og aspirin, de har markant højere blødningsrisiko. Derfor prøver lægerne så vidt muligt at begrænse tidsrummet for denne kombinationsbehandling, siger Gunnar Gislason.
 
Rapportering for dårlig
Gunnar Gislason er enig i, at rapporteringen af alvorlige og dødelige blødninger ved blodfortyndende medicin er for dårlig, og at både læger og myndigheder bør stramme op.
 
– Men jeg vil igen pointere, at blodfortyndende medicin er livsvigtig medicin, og vi er meget bevidste om risikoen for blødning. Derfor er det vigtigt, at vi ikke maler et skræmmebillede, siger Gunnar Gislason.
 
Læs mere om blodfortyndende medicin her