Hjerteforeningens formand Anne Kaltoft er den 27. april 2016 blevet valgt ind i Danske Patienters Forretningsudvalg på det årlige repræsentantskabsmøde. Anne Kaltoft vil bl.a. arbejde for mere fokus på samarbejde

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hjertepatienternes vilkår og rettigheder er højt på dagsordenen hos Hjerteforeningen. 
Det er derfor glædeligt, at foreningens formand, Anne Kaltoft, den 27. april blev valgt ind i Danske Patienters vigtige Forretningsudvalg, der  bl.a. træffer beslutninger om Danske Patienters løbende aktiviteter. 

Samarbejde skal bidrage til nye løsninger
– Danske Patienter er en vigtig samarbejdspartner for Hjerteforeningen. Organisationen er patienternes og de pårørendes talerør over for offentligheden på tværs af diagnoser. Sundhedsområdet står dog over for en række store sundhedsmæssige udfordringer, hvor der ikke er nogen nemme løsninger, siger Anne Kaltoft.
 
– Som medlem af forretningsudvalget vil jeg arbejde for, at Danske Patienter får endnu mere fokus på samarbejde. For udfordringerne kan ingen af os medlemsforeninger løfte alene. Det er derfor nødvendigt at samarbejde på tværs for at finde de rigtige løsninger på tværs af medlemsforeninger og myndigheder.
 
Geografisk ulighed i sundhed er ifølge Anne Kaltoft ét ud af flere eksempler på, hvordan et bredt samarbejde kan gøre en forskel.
 
– Netop geografisk ulighed i sundhed er en af sundhedsvæsenets største udfordringer, som ingen kan løse alene. Derfor skal Danske Patienter i samarbejde med andre parter fortsat arbejde på, at det danske samfund bliver endnu bedre til at reducere geografisk ulighed, siger Anne Kaltoft.
 
Ny formand også valgt

Ud over valg til Forretningsudvalget valgte Danske Patienter også ny formand. Ny kvinde på denne post blev Camilla Hersom, der er forhenværende sundhedsordfører for Radikale Venstre og tidligere formand i Forbrugerrådet. 
 
– Jeg glæder mig meget til det arbejde, der ligger forude. Der sker rigtig meget i sundhedsvæsenet i øjeblikket, og det bliver spændende at arbejde med sundhedsområdet fra et nyt perspektiv, siger Camilla Hersom til danskepatienter.dk. 
 
Anne Kaltoft er positiv over valget af Camilla Hersom, der tager over efter Lars Engberg.
 
– Jeg glæder mig over valget af Camilla Hersom til posten og ser frem til samarbejdet.
 
Danske Patienter er paraplyorganisation for 19 medlemsorganisationer med tilsammen 870.000 medlemmer. Hjerteforeningen har været medlem siden oprettelsen og  har tidligere været repræsenteret i Forretningsudvalget med forhenværende formand Henrik Steen Hansen.