Hjerteforeningens repræsentantskab har lørdag 28. maj godkendt årsberetning og regnskab. Et regnskab med flere positive rekorder

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

158 mio. kroner. Så meget lykkedes det Hjerteforeningen at opnå i indtægter i 2015 – mere end nogensinde. Det skyldes blandt andet, at indtægterne fra arv kom helt op på 43,8 mio. kr. 

I 2015 fik Hjerteforeningen et overskud på 31,2 mio. kroner. Det hænger nøje sammen med, at foreningen solgte sit hidtidige domicil på Hausers Plads, hvilket indbragte et nettooverskud på 30,5 mio. kroner.

2015 blev også året, hvor Hjerteforeningen satte rekord med uddeling af midler til forskning. Hele 48,3 mio. kroner blev der uddelt til i alt 66 forskningsprojekter. Heraf gik næsten 25 mio. kroner til et enkelt, nationalt forskningsprojekt om hjertesvigt (DanHeart). Den hidtil største uddeling til et enkelt forskningsprojekt og dermed også en rekord.

– Hjerteforeningen er helt afhængig af indsamlede midler, så vi er meget taknemmelige for befolkningens store opbakning til hjertesagen. Det gør det muligt for os at arbejde målrettet med forskning, forebyggelse og patientstøtte, siger Torben Koed, viceadministrerende direktør i Hjerteforeningen.

Om årsrapporten: Vidste du, at …
Flere patienter overlever efter at være ramt af hjerte-kar-sygdom, og et stigende antal mennesker lever med en hjerte-kar-sygdom? I Hjerteforeningen arbejder vi hårdt på at fremme sundheden for alle. Du kan læse mere om vores arbejde i vores nye årsberetning 2015

Et stigende antal hjertepatienter betyder, at der er stærkt brug for mere viden om og forskning i forebyggelse, bedre diagnosticering og bedre behandling af hjerte-kar-sygdom – også i forhold til at leve et godt liv med en hjerte-kar-sygdom. 

Det er Hjerteforeningens mission at forbedre og fremme sundheden. Og vi arbejder hårdt på at forske og indsamle midler, så vi sammen kan forebygge, oplyse, yde patientstøtte og støtte livsvigtig forskning i hjerte-kar-sygdomme og deres behandling. Og der er behov for vores arbejde.

Du kan læse mere om vores arbejde og de resultater, vi har nået i 2015, i vores årsberetning, der netop er offentliggjort på vores hjemmeside

 

Hvis du gerne vil gøre en forskel, har vi altid brug for frivillige kræfter, der gerne vil være med til at fremme sundhed og vinde et bedre liv for alle. Læs mere om, hvordan du melder dig som frivillig, og hvad vi kan tilbyde dig

 

Resumé

Her er et udpluk af nogle af de resultater, vi har nået i 2015:

 • I alt 66 forskningsprojekter er støttet med midler fra Hjerteforeningen
 • 48,6 mio. kroner uddelt til forskning i hjerte-kar-sygdomme og deres behandling
 • Udvidelse af egen forskningsafdeling i Hjerteforeningen med ansættelse af seks forskere 
 • 13.158 modtog rådgivning hos Hjerteforeningen
 • 62 kommuner med i Hjertemotion-projektet
 • Gennem projektet ”Tale- og frirum for hjertebørn og søskende” støttet af bl.a. Egmont Fonden kæmper vi for, at også søskende til alvorligt kronisk syge bliver set og hørt 
 • Vi kæmper for at reducere den stigende ulighed i sundhed. I 2015 gennemførte vi sammen med andre samarbejdspartnere måltidsprojekter på landets erhvervsskoler med henblik på at fremme sundere valg blandt eleverne, som fx at vælge et sundere måltid mad og spise morgenmad. Sammen med mejerigiganten Arla, Lungeforeningen m.fl. samarbejder vi om projektet ”Mit gode liv”, hvor målet er at fremme sundheden på arbejdspladsen blandt kortuddannede mænd.

FAKTA

 • 452.000 mennesker lever i dag med en hjerte-kar-sygdom.
 • Ca. 50.000 mennesker rammes om året af en hjerte-kar-sygdom.
 • Åreforsnævring i hjertet er den enkeltsygdom, som flest danskere dør af. 
 • Over 18.000 mennesker rammes årligt, og over 4.000 mennesker dør om året, som følge af åreforsnævring i hjertet, herunder blodprop i hjertet, der alene koster 2.000 mennesker livet årligt.