Med StressAlliancen tager ledende organisationer nu et vigtigt skridt for at bekæmpe stress på arbejdspladser, uddannelser og hos ledige.

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Stress er blevet et samfundsproblem, der må bekæmpes nu, hvis Danmark vil være et velfærdsland med høj produktivitet. Med StressAlliancen tager ledende organisationer nu et vigtigt skridt for at bekæmpe stress på arbejdspladser, uddannelser og hos ledige. Både medarbejdere, ledere, eksperter og politikere må spille sammen for at finde løsningerne.

Derfor er Hjerteforeningen, Forsikring & Pension, HK, Psykiatrifonden, FOA og PenSam nu gået sammen i et helt nyt samarbejde kaldet StressAlliancen. Formålet er at bekæmpe stress i Danmark og målet er at opbygge en national forebyggelsesmodel mod stress med løsninger, der henvender sig til individer, grupper, ledere og organisationer, der vil bekæmpe stress.

Hjerteforeningen: Stressforebyggelse er en vigtig indsats
Stress et stort problem for Danmark. Flere og flere danskere føler sig stressede, og det koster det danske samfund dyrt i tabt livskvalitet, produktivitet og udgifter til behandling. 

Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser det sig, at stress er årsag til op mod en fjerdedel af sygefraværet i Danmark. Arbejdsrelateret stress koster mellem 2,3 milliarder kroner og helt op mod 14,7 milliarder kroner årligt ifølge tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Det indbefatter udgifter til indlæggelser, sygesikring, førtidspensionering samt produktivitetstab.  

Der hersker udbredt forvirring om, hvad stress er, og hvordan det håndteres. Derfor vil StressAlliancen finde og formidle de konkrete metoder, der virker til forebyggelse og tidlig behandling ude hos medarbejderne, lederne, de studerende og ledige, som rammes af stress og risikerer alvorlige følgesygdomme som angst, depression og hjertekarsygdomme. 

– Stressforebyggelse er en vigtig indsats for os, lyder det fra Kim Høgh, administrerende direktør i Hjerteforeningen.
– Vi er gået ind i StressAlliancen for at fokusere på den helt nødvendige tidlige indsats mod stress. Vi ønsker at finde og udbrede gode, strukturelle løsninger, så det ikke alene bliver den enkeltes ansvar at undgå stress. Derudover mener vi, der er brug for en fælles forståelse af, hvad stress er, og hvad man skal gøre for at undgå det.

Alliance skal sætte dagsordenen
– Vi ser et enormt pres på medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, siger Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA.
– Det har stor betydning for den velfærdsopgave, der skal løses i forhold til bl.a. børn, ældre og syge. Vi håber derfor, at StressAlliancen kan være med til at sætte dagsordenen på det politiske niveau og kan bidrage med velafprøvede løsninger til gavn for såvel den enkelte stressramte som for ledere og organisationer. Vi har brug for at fokusere på det, der virker og udbrede det med langt højere hastighed end det er tilfældet i dag.

Hos HK er udmeldingen også klar. Her lægger forbundsnæstformand i HK Mette Kindberg vægt på den kollektive dimension i stressproblematikken.

– Stress opleves individuelt, men løses kollektivt. Derfor er vi gået sammen med fem andre organisationer, og har dannet StressAlliancen med det formål at tage nogle konkrete skridt i retning mod at bekæmpe stress. Det vil ikke alene gøre livet bedre for stressramte; det vil også øge vores produktivitet, livs- og arbejdsglæde samt reducere udgifter til behandling og tabt arbejdsfortjeneste, siger Mette Kindberg, forbundsnæstformand i HK.

StressTopmøde 
StressAlliancen afholder et StressTopmøde den 25. april i København, hvor alliancen, sammen med arbejdsgivere, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og førende eksperter, vil udvikle antistresskoncepter til en national forebyggelsesmodel med løsninger, der kan rulles ud til hele landet.

Læs mere
For yderligere information se www.stressalliancen.dk og på Hjerteforeningens hjemmeside om stress.

Fakta om stress
– 21,3% af danskerne har et højt stressniveau (Sundhedsstyrelsen 2014, 
Danskernes Sundhed)
– 9,8 procent af mændene og 15,3 procent af kvinderne angiver, at de ofte eller meget ofte føler sig nervøse eller stressede (Sundhedsstyrelsen 2012, Forebyggelsespakke Mental sundhed)
– Fra 2005 til 2010 er andelen, der meget ofte eller ofte føler sig nervøse eller stressede steget fra 8,7 til 12,6 % – en stigning på 45 %. (Christensen et al. 2012, Statens Institut for Folkesundhed) 
– Stress koster Danmark mellem 2,3 milliarder kroner og helt op mod 14,7 milliarder kroner årligt. Det indbefatter årlige udgifter til indlæggelser, sygesikring, førtidspensionering samt produktivitetstab (Juhl 2006, Statens Institut for Folkesundhed).
– Dårligt psykisk arbejdsmiljø, der indbefatter stress skønnes årligt at være skyld i 1 million fraværsdage, 30.000 hospitalsindlæggelser og en halv million kontakter til praktiserende læge (Kristensen 2007 for Sundhedsstyrelsen)