Bøf med løg og gemyse var på menuen, da 18 mennesker d.25.april deltog i Hjertefesten. Den var arrangeret af Hjerteforeningen Assens som en del af den nationale kampagne ”Danmark Spiser Sammen”

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

Budskabet er simpelt: Spis sammen og mindsk ensomhed. I denne uge opfordrer Folkebevægelsen mod Ensomhed os alle sammen til at spise sammen. Over hele landet er der arrangementer. Og i bl.a. Egtved, Assens og Vordingborg er lokale frivillige fra Hjerteforeningen med til at arrangere fællesspisning. 

– Snakken gik lystigt. Nogle kom sammen, nogle alene, nogle kendte hinanden lidt på kryds og tværs. Der var heldigvis stemning for at gentage et lignende arrangement, for eksempel i september, siger Hanne Andersen, formand for Hjerteforeningen Assens

Fem foreninger  har for nyligt offentliggjort en undersøgelse (eksternt ink til omtale hos DR) foretaget blandt deres medlemmer. 19 procent af de mennesker, der lever med en sygdom eller har været udsat for en livsændrende begivenhed, føler sig ensomme. 

Og blandt deres pårørende er tallet lige så højt. 

– Resultaterne er tankevækkende. Den frivillige indsats, som Hjerteforeningen tilbyder hjertesyge og deres pårørende i Danmark, er kærkommen, siger Kim Høgh, direktør for Hjerteforeningen.

– Vi er netop med i Folkebevægelsen mod ensomhed, fordi meget tyder på at manglende social kontakt og ensomhed kan påvirke vores sundhedstilstand negativt. Men også vice versa. De frivillige tilbud i Hjerteforeningen er med til at danne netværk og skabe tryghed. Bøf er godt, fællesskab er bedre, siger Kim Høgh.