Mens sundhedsministeren arbejder for lovliggørelse af bl.a. nikotin i e-cigaretter, har Hjerteforeningen en særlig bekymring, fordi netop nikotin kan øge risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Regeringen og sundhedsminister Sophie Løhde fra Venstre vil gøre salg af e-cigaretter og tilhørende genopfyldningsbeholdere med nikotin lovligt. Det sker med Lovforslag L 144, som førstebehandles 1. april.
 
Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Børnerådet, Dansk Selskab for folkesundhed, Danske Regioner og Lægeforeningen havde gerne set det gamle SR-forslag genoptaget. I dét forslag indgik en sidestillelse af e-cigaretter og røgtobak, så at de elektroniske cigaretter også blev en del af rygeloven.

Hjerteforeningen har en særlig bekymring for elektroniske cigaretter med nikotin
Simon Rask, chefkonsulent hos Hjerteforeningens Forebyggelsesafdeling, mener at en ligestilling af lovgivning for e-cigaretter og tobak er vigtigt. Specielt hæfter han sig dog ved nikotin-delen af lovforslaget.  Netop nikotin øger blodtryk og puls samt nedsætter blodomløbet, fordi blodårene trækker sig sammen, hvilket kan øge risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme.
 
– Hjerteforeningen har en særlig bekymring for elektroniske cigaretter med nikotin, fordi nikotin kan øge risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Selv Sundhedsstyrelsen påpeger, at den nikotinholdige damp, som udledes ved brug af elektroniske cigaretter, påvirker omgivelserne og kan medføre, at personer ufrivilligt udsættes for damp (passiv eksponering). Vi er foruroligede over, at regeringen ikke beskytter befolkningen mod nikotin, siger Simon Rask.
 
– Vi er endvidere bekymrede for, at der vil ske en normalisering af rygning og dampning, hvis elektroniske cigaretter tillades som nikotinsubstitution. Derfor vil Hjerteforeningen anbefale andre former for nikotinsubstitution og vejledning til rygestop.