De kommende to år får alle nyfødte på Rigshospitalet, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital mulighed for at få foretaget skanning af hjertet kort efter fødslen. Tilbuddet er en del af forskningsprojektet Copenhagen Baby Heart, der skal give ny viden om hjertet og hjertesygdomme

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

I april måned starter et banebrydende forskningsprojekt på landets tre største fødeafdelinger. Her vil alle kommende forældre få tilbud om, at deres barn kan få foretaget en hjerteskanning kort efter fødslen. Målet er at finde børn, der fødes med en ikke kendt hjertefejl. I alt 36.000 babyer forventes at blive skannet.

Hjerteforeningen ser meget positivt på det kommende projekt.

– Det er et meget ambitiøst og visionært projekt, som har potentiale til at generere ny viden omkring medfødte hjertemisdannelser og arvelige hjertesygdomme. En viden der kan omsættes til forebyggelse og screening af hjertesygdomme hos børn og unge. Man vil også fremadrettet have mulighed for at følge en stor population fra fødslen i mange år, hvor man har information om deres hjertefunktion. Efterfølgende kan man undersøge faktorer, som har betydning for udvikling af hjerte-kar-sygdomme senere i livet, siger Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason.

Formanden for Hjerteforeningens Børneklub, Michael Thiessen, er tilsvarende positiv.

– Det er utroligt dejligt, at der nu sættes fokus på, at tidlig indsats kan gøre en forskel. Jeg har selv på egen krop oplevet, at tidlig opsporing sikkert kunne have sparet vores familie for 14 dage i helvede … indtil diagnosen blev stillet og behandlingen sat i værk.

Forskerne bag projektet forklarer, hvad projektet mere detaljeret går ud på.

– De mest alvorlige hjertefejl på nyfødte bliver opdaget ved skanninger under graviditeten. Men flere mindre hjertefejl er svære at opdage hos fosteret. Med det nye projekt vil vi få større viden om, hvor udbredte de enkelte sygdomme er. Vi kan samtidig give tilbud om opfølgning af de børn, som får påvist hjertesygdom, siger professor, dr.med. Henning Bundgaard fra Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet. Han er, sammen med overlæge, dr.med. Kasper Iversen fra Kardiologisk Afdeling på Herlev Hospital initiativtager til projektet, som både hjertelæger, fødselslæger og børnelæger fra de tre hospitaler deltager i. 

Cirka 22.000 danskere lever med en medfødt hjertefejl. ”Copenhagen Baby Heart” vil opnå mere viden om, hvor udbredte medfødte hjertesygdomme er, og præcis hvilke sygdomme der er tale om. Projektet er det største af sin art, der nogensinde er gennemført på så stor en gruppe nyfødte.  

Besked til forældre
De kommende forældre bliver informeret om skanningsmuligheden under graviditeten. 

– Vi tror, at forældrene vil tage godt imod tilbuddet. Skanningen tager omkring ti minutter, og kan foretages mens barnet stadig er indlagt efter fødslen eller i forbindelse med, at familien kommer ind til den almindelige PKU-blodprøvetagning eller hørescreening, fortæller Kasper Iversen. 

Efter skanningen får forældrene besked, hvis forholdene vurderes normale. Hvis der er tegn på uregelmæssigheder, bliver skanningen set igennem af en hjertelæge. Hvis der viser sig, at der er en hjertefejl, bliver der lagt en plan for opfølgning sammen med forældrene. Der er ingen gener ved at blive skannet. 

Lægerne forventer især, at de nye skanninger vil afsløre sygdomme som misdannelser i hjerteklapper og sygdomme i hjertemusklen. 

– Nogle af disse sygdomme får først betydning, når barnet bliver voksent, men i andre tilfælde vil barnet have gavn af behandling eller løbende kontroller. Vi forventer, at opfølgningen vil betyde, at barnet vil lide mindre eller ikke kommer til at lide under denne type medfødte fejl, siger Henning Bundgaard.  

Store muligheder for forskning
Som en del af forskningsprojektet bliver der også opsamlet blod fra navlestrengen. Blodet gemmes i en biobank og bruges i den videre forskning: 

– Når vi kombinerer resultaterne af skanningen med blodprøveresultater, kan vi få en endnu bedre forståelse af hjertesygdomme. Vi forventer også, at vi får mulighed for at tilbyde opfølgning af børnene. Det vil give helt unikke forskningsresultater, der kan give viden om sygdomme og behandling, som ikke findes i dag. Projektet vil blive en befolkningsundersøgelse, som vil kunne give nye forskningsresultater i mange år fremover, siger Kasper Iversen.