Hvordan er plejen af de ældre indrettet på de danske plejecentre? Hvilken uddannelse har personalet, og hvordan bliver deres arbejdsdag anvendt? Hvilken slags mad får de ældre, og hvordan oplever de selv deres liv på et plejecenter?

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Spørgsmålene besvares i ny national undersøgelse af forholdene for de ældre beboere og personalet på plejecentre i Danmark. Undersøgelsen har stor betydning for udviklingen og kvalitetssikringen på dette vigtige område, siger Hjerteforeningens forebyggelseschef Morten Ørsted-Rasmussen.

Godt udgangspunkt
Undersøgelsen er et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at forbedre ældreplejen, mener sundheds- og ældreminister Sophie Løhde. Hjerteforeningen er enige med ministeren om rapportens gode sigte.

– Fra Hjerteforeningens side byder vi rapporten velkommen. Der har stor betydning for udviklingen og kvalitetssikringen på dette vigtige område, at vi nu har konkrete fakta at forholde os til, siger forebyggelseschef hos Hjerteforeningen, Morten Ørsted-Rasmussen.

– Mere end halvdelen af beboerne på plejecentre har kroniske sygdomme. Og mange beboere har hjerte-kar-sygdom. Det er derfor helt oplagt, at vi fra Hjerteforeningens side har et særligt fokus på plejepersonalets kompetencer og viden, i forhold til de særlige behov man har som hjerte-kar-patient.

Morten Ørsted-Rasmussen ser derfor også gode muligheder for fremtidigt samarbejde med kommunerne om netop kompetenceudvikling af det kommunale frontpersonale.

– Der er personalet i plejecentrene et af de steder, det kunne være relevant at orientere sig imod.

Baseret på spørgeskema og case-undersøgelse
Undersøgelsen er baseret på nyere, eksisterende viden om indsatsen på plejecentrene. Ankestyrelsen har desuden sendt en spørgeskemaundersøgelse ud til alle kommuner og foretaget en case-undersøgelse af 12 udvalgte plejecentre.
Resultaterne i undersøgelsen er efter sundheds- og ældreminister Sophie Løhdes mening vigtige i den fremadrettede indsats for at give de ældre på plejecentrene et endnu bedre liv.
– Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har et samlet og opdateret billede af forholdene på vores plejecentre og plejehjem. Det giver et rigtig godt udgangspunkt for at gå videre med at gøre forholdene på plejecentrene endnu bedre for både de ældre og personalet, siger sundheds- og ældreminister Sophie

Læs den Nationale undersøgelse af forholdene på plejecentre (pdf-fil)

Fakta om undersøgelsen