Hjerteforeningen bakker op om centralisering af børnespecialet på Rigshospitalet, men vil arbejde på at sikre en så smidig og nænsom proces for hjertebørnsfamilierne som muligt

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Sundhedsstyrelsen har netop meddelt, at man vil samle børnespecialet ét sted i landet. Rigshospitalet bliver i fremtiden centret, hvor de vanskelige kirurgiske indgreb på hjertebørn foretages. 

– Vi støtter Sundhedsstyrelsens beslutning om, at et faldende antal operationer må medføre samling af specialet ét sted i landet. Det er altoverskyggende vigtigt, at børnepatienter og deres familier får det optimale lægefaglige tilbud. Centralisering medfører højnet kvalitet og overlevelse, siger Kim Høgh, Hjerteforeningens administrerende direktør.

Kim Høgh har stor forståelse for, at der blandt hjertebørns-familier i den vestlige del af Danmark nu opstår en vis utryghed. Men han garanterer, at Hjerteforeningen vil varetage disse familiers interesser.
 
– Vi vil gøre alt for at sikre, at børnene og deres familier også i fremtiden får den bedst tænkelige behandling. Blandt andet ved at rådgivning og kontrol-besøg fortsat kan finde sted lokalt, som det sker i dag. Vi vil kæmpe for, at implementeringen af beslutningen bliver så smidig og nænsom som muligt. Vi holder fokus på detaljen for det enkelte barn. Ingen hjertebørns-familier må komme i klemme i overleveringen af opgaverne, siger Kim Høgh.
 
Hjerteforeningen har haft en tæt og konstruktiv dialog med Sundhedsstyrelsen i denne sag – en dialog som Hjerteforeningen vil fastholde i forbindelse med implementeringen af samlingen af børnespecialet.