Partnerskab om sundere livsstil på erhvervsskolen i Holstebro gav lærerige resultater. Få tips til, hvordan skoler og elever kan arbejde for at skabe mere trivsel og sundere erhvervsskoler

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Eleverne på erhvervsskolerne hører til unge med størst risiko for hjerte-kar-sygdomme og andre alvorlige sygdomme. Det skal der gøres noget ved. Nu står Hjerteforeningen klar med resultater fra partnerskabsprojekt

Cirka 100 grundforløbselever på Center for Transport & Logistik, Uddannelsescenter Holstebro (UCH) deltog således i skoleåret 2014/2015 i ”Sundere erhvervsskoler – et pilotprojekt i Holstebro Kommune”. 

Måling blandt eleverne viste i starten af partnerskabsprojektet, at:

 • 40 procent spiste ikke morgenmad og derfor sikkert havde et usundt kostindtag i løbet af skoledagen
 • 63 procent dyrkede for lidt motion 
 • 40 procent røg dagligt

Målet er sundere livsstil
Ønsket med partnerskabet var at afprøve og udvikle en effektiv metode til sundere livsstil på erhvervsskolen i Holstebro og på den baggrund komme med generelle anbefalinger til andre erhvervsskoler med interesse for sundhedsfremme. 

Indsatsen bestod af aktiviteter inden for kost, rygning og motion. Fællesnævneren var, at aktiviteterne skulle være let tilgængelige og attraktive for eleverne – for eksempel ved at foregå i skoletiden og være tænkt ind i undervisningen.

Se udbyttet fra arbejdet på Hjerteforeningens hjemmeside nu
Partnerskabsprojektet er nu afsluttet, og du kan læse nærmere på Hjerteforeningens hjemmeside. Her kan andre erhvervsskoler lade sig inspirere og få gode råd til hvordan man kommer bedre i gang med sundheden på skolen. 

Af konkrete resultater bliver det fremhævet, at 

 • Pilotprojektet har skabt større motivation i personalegruppen for at arbejde med sundhed 
 • Flere af underviserne har siden sommerferien været på DGI-kursus om sundhedsformidling 
 • Uddannelsesstedets kantine fortsætter sine nudging-initiativer (”lokke” elevene til sunde valg) 
 • Kantinen udvider med flere økologiske produkter. 
 • Eleverne dyrker ugentlig motion i en idrætshal
 • Der er etableret en hockeybane, og en crossfit-lignende bane er på vej. 
 • Skoleledelsen en større bevidsthed om, hvad der kræves, når skolen vil fokusere på elevernes sundhed

Hjerteforeningen: Lettere at sætte den rigtige kurs i fremtiden
Umiddelbart har elevernes adfærd ikke ændret sig dramatisk i en mere sund retning, men alligevel har projektet givet en viden, der kan spille en rolle i kommende projekter. 

– I dag fylder sundhed meget mere på skemaet med motion i skoletiden, sund kost i kantinen og endda også en lærergruppe, der har taget sundheden til sig. En anden positiv sidegevinst har været, at vi blev klar til at deltage i et nyt sundhedsprojekt med Holstebro Kommune, så vi kan gøre endnu mere for elevernes sundhed og trivsel, siger uddannelsesleder, Henning Grøn Thorsen, Center for Transport & Logistik 

Hos Holstebro Kommune glæder man sig også over partnerskabsprojektets resultater.

– I Holstebro kommune vægter vi højt at fremme unges sundhed og at samarbejde med ungdomsuddannelserne i kommunen. I projektet har der været gode muligheder for begge dele. Den viden og platform, vi har fået i det afsluttede projekt, kan vi bruge i fremtidige indsatser, bl.a. i et nyt projektsamarbejde vi allerede har indgået, siger sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulent Susanne Tang, Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse i Holstebro Kommune.

For Hjerteforeningen, som har været projektleder på partnerskabet, har projektet givet sundhedsvaluta for indsatsen.

– Hjerteforeningen vil søge at indgå i et nyt og bredt partnerskab om sundhedsfremme på mange flere erhvervsskoler. Med den læring og inspiration, vi har fået fra dette pilotprojekt, bliver det lettere at sætte den rigtige kurs i fremtiden, siger forebyggelseschef Morten Ørsted-Rasmussen, Hjerteforeningen.

Om projektet
Med økonomisk støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indgik Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening, Uddannelsescenter Holstebro (UCH), Holstebro kommunes sundhedscenter, Aalborg Universitet, Lantmännen Schulstad A/S og Arla Foods i 2014 partnerskabet ”Sundere erhvervsskoler – et pilotprojekt i Holstebro Kommune”. Ønsket med partnerskabet var at afprøve og udvikle en effektiv metode til sundere livsstil på erhvervsskolen i Holstebro, og på den baggrund komme med generelle anbefalinger til andre erhvervsskoler med interesse for sundhedsfremme.

Anbefalinger
Forskere fra Aalborg Universitet, professor Bent Egberg Mikkelsen, Klinisk Institut, og adjunkt Annette Quinto Romani fra Sociologisk Institut, har fulgt sundhedsprojektet det seneste år, og har udarbejdet en evaluering. 

Forskerne har på baggrund af erfaringer fra projektet opstillet i alt syv overordnede anbefalinger til UCH og andre erhvervsskoler, som ønsker at leve op til erhvervsskolereformen om 45 minutters daglig motion i skoletiden og generelt øget fokus på sundhedsfremme. 

Anbefalingerne peger blandt andet på, at:

 • Anvende en bred forståelse af sundhed dvs. det handler mere om at tale med eleverne om deres trivsel og ”det gode liv” end om, at de fx skal stoppe med at ryge i morgen, 
 • Stille kursusmuligheder og hjælpeværktøjer til rådighed for de ansatte dvs. mere efteruddannelse og pædagogiske værktøjer inden for sundhed, 
 • Gøre sundhed til en del af skolens organisation dvs. helt overordnet forholde sig til om skolen mener at have et medansvar for elevernes sundhed. 

Nyt tiltag i fremtiden
Som direkte konsekvens af projektet har Uddannelsescenter Holstebro (UCH) i dag et bedre samarbejde med kommunen og deltager i Sundby Netværket (sammen med andre erhvervsskoler og kommuner) i et nyt sundhedsprojekt, som går i gang i 2016. 

Læs evalueringsrapporten