Hjertepatienter får hurtigere behandling på Danmarks første brystsmerteklinik i Nordsjælland. Hjerteforeningens forskningschef bakker op om det positive tiltag og påpeger, at netop klinikkens brug af speciel bemanding fra hjerteafdelingen er en vigtig brik

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hurtigere afklaring, hurtigere behandling og færre indlæggelser. Det skulle gerne blive resultatet, når de første patienter har været igennem Danmarks første fremskudte brystsmerteklinik, der fra 1. februar er en realitet på Nordsjællands Hospital. 

Den specielle døgnbemanding med sygeplejersker fra både hjerteafdelingen og akutafdelingen er både til gavn for patienterne og udnytter hospitalets ressourcer bedre. Der vil også fast være en hjertelæge til stede i akutmodtagelsen i dagtimerne og fast hjertelæge tilknyttet fra hjerteafdelingen døgnets øvrige timer. 
Udsigten til brug af bemanding fra hjerteafdelingen høster roser hos Hjerteforeningens forskningschef, Gunnar Gislason. For den specielle indsigt i hjertet er nemlig ifølge ham vigtig.
 
– Det er vigtigt for patientens ve og vel, at han eller hun mødes med personale fra hjerteafdelingen. På den måde får man hurtigt og kompetent sorteret i, om patienten lider af en akut behandlingskrævende indsats, måske med indlæggelse, eller om der er tale om et andet forløb og evt. udskrivelse efterfulgt af ambulant udredning, siger Gunnar Gislason. 
 
Kan undgå psykisk belastende og dyr indlæggelse på hjerteafdelingen
Målet i Nordsjælland er da også, at patienter med mistanke for at have en blodprop i hjertet hurtigere videre til den rette behandling. Og at de patienter, som ikke er i risikozonen, får en hurtigere afklaring og undgår på den måde en både psykisk belastende og dyr resourcekrævende indlæggelse på hjerteafdelingen.  
 
– Hvis der er mistanke om blodprop i hjertet, så møder patienterne nu eksperterne allerede i akutmodtagelsen frem for senere i forløbet, det giver alt andet lige en bedre og hurtigere behandling, siger overlæge Birgit Jurlander, der er overlæge på Nordsjællands Hospital og formand for projektgruppen.
 
10 senge i akutmodtagelsen i Hillerød er dedikeret til hjertepatienter, heraf er halvdelen særligt reserveret til patienter med mistanke om blodprop i hjertet. 
  
Der er årligt ca. 2.400 indlagte patienter med mistanke om blodprop på Nordsjællands Hospital.