I Hjerteforeningen har vi med sorg erfaret, at Jørgen Videbæk pludseligt er gået bort i en alder af 78 år

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Dr.med Jørgen Videbæk var fra 1994 og frem til 2004 forskningschef i Hjerteforeningen. Han satte mange markante aftryk og efterlod sig varige spor – både som et meget varmt menneske og som forsker.

Jørgen Videbæk havde æren for, at der i begyndelsen af det nye årtusinde blev skabt ”Hjertestatistik” (nu hjertetal.dk) – et uvurdérligt redskab for fagfolk.

”Vi håber, at Hjertestatistik kan bidrage til større klarhed, når området diskuteres, eller når der skal træffes beslutninger om hjertekarsygdomme, bygget på prævalens, incidens, behandling og som en spæd start også økonomiske konsekvenser”. Sådan lød det i forordet november 2001 … og det dokumenterer, at Jørgen Videbæk var foran for sin tid. Den dag i dag bryster Hjerteforeningen sig af, at vores arbejde er baseret på evidens.

Jørgen Videbæk stod også bag ”Dansk register for medfødte hjertesygdomme”, der med en bevilling fra Børnehjertefonden blev etableret i slutningen af 2008.

Så sent som i januar 2016 – for en måned siden – optrådte Jørgen Videbæk i den internationalt anerkendte publikation Circulation og i Jyllands-Posten med resultater af register-forskningen. Man havde påvist, at børn født med små hjertefejl for 40-50 år siden har ca. dobbelt så stor risiko for senere at dø af en hjertesygdom i forhold til en jævnaldrende kontrolgruppe. 
 
Et fyrtårn er slukket. Æret være Jørgen Videbæks minde.
 
Anne Kaltoft
Formand for Hjerteforeningen,
Konst. ledende overlæge, Hjertesygdomme
Aarhus Universitetshospital i Skejby