Udkast til lovforslag om e-cigaretter er et konkret eksempel på, at forebyggelse ikke fylder meget på Christiansborg. Hjerteforeningen ønsker, politikerne i højere grad er med til at skabe sunde rammer for danskerne

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Begrænsning i brugen af e- cigaretter er et godt sted at tage fat. Der er behov for samme beskyttelse mod dampning fra e-cigaretter, som vi i dag har for passiv rygning. Sagen er endnu et eksempel på, at forebyggelsen nærmest er forsvundet ud fra den sundhedspolitiske dagsorden, hvilket Vidensråd for Forebyggelse senest har påpeget.

Hjerteforeningen er enig med formand for Vidensråd for Forebyggelse, Morten Grønbæk, der senest i Altinget har rejst kritik af, at der mangler sundhedspolitisk fokus på forebyggelsesområdet i Danmark.

Hjerteforeningen indgav 22. december 2015 høringssvar til ”Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.” til Sundheds- og Ældreministeriet. Forebyggelseschef Morten Ørsted-Rasmussen uddyber:

– Den beskyttelse, som lovforslaget lægger op til, er slet ikke tilstrækkelig. Den vil godt nok betyde, at elever i folkeskolen ikke kommer til at møde deres lærer komme gående med en e-cigaret på gangen. Men det vil kunne ske på universiteter og arbejdspladser samt i biografer. Fremover skal vi have skiltning om, hvor der ikke må ryges og en anden skiltning om, hvor der ikke må ryges på e-cigaretter, siger Morten Ørsted-Rasmussen.

Skarp kritik fra Vidensråd for Forebyggelse
Forebyggelsesområdet var emnet den 29. januar 2016, da formand for Vidensråd for Forebyggelse i Altinget kritiserede sundhedspolitikerne på følgende måde:

– Det er uforståeligt, at forebyggelsen nærmest er forsvundet fra den sundhedspolitiske dagsorden i Danmark, for der er mere end nogensinde brug for forebyggelse. Der er solid dokumentation for, at forebyggelse virker. Især den del af forebyggelsen, hvor politikerne lovgiver og regulerer, kan for alvor gøre en forskel, skriver Morten Grønbæk i Altingets debatsektion.

Han peger på, at 17 % af danskerne er ”inkarnerede rygere”.

– Tobak, alkohol og mangel på motion gør, at vi i Danmark dør væsentligt tidligere og har flere år med alvorlige sygdomme som kræft og hjerte-kar-lidelser end i stort set alle andre lande i den vestlige verden, som vi normalt sammenligner os med.

Hjerteforeningen efterlyser forebyggelsesfokus på e-cigaretter
Navnlig Morten Grønbæks linjer omkring cigaretter er ifølge Hjerteforeningens forebyggelseschef, Morten Ørsted Rasmussen, et konkret eksempel på et emne, der ikke nyder nok forebyggelsesfokus rent politisk.

– I lovforslaget om e-cigaretter gøres ikke nok for at beskytte danskerne mod passiv damp. Der er mange forskellige stoffer i e-cigaretter, som der er en formodet risiko ved at indånde, også for dem som passivt indånder dampen, fx folk som opholder sig i rum med en, som damper. Nikotin er i den forbindelse også et særligt og kendt problem i forhold til hjerte-kar-sygdomme, siger Morten Ørsted-Rasmussen.

– Hvis loven vedtages i sin nuværende form vil studerende på uddannelsesinstitutioner ikke være beskyttet mod passiv damp, bortset fra gymnasier og folkeskoler. Hjerteforeningen ønsker de samme områder beskyttet som i lov om røgfri miljøer.

Dampende hjemmehjælpere
Sættes der ikke mere fokus på forebyggelsen mod e-cigaretters potentielt skadelige virkning, kan man ifølge Morten Ørsted-Rasmussen levende forestille sig, at hjemmehjælpen, der kommer hjem til dig som ældre, går og ryger e-cigaret, mens der bliver støvsuget.

Forebyggelseschefen efterlyser mere viden for at få vished om e-cigaretters påvirkning på mennesker.

– Vi ved ikke ret meget om indholdet i de mange forskellige typer e cigaretter og endnu mindre om, hvordan de virker, når de indåndes i dampform. Vi ved dog, at de kan indeholde propylenglykol og glycerin, vand og smagsstoffer.

Propylenglykol og glycerin er blandt andet kendt for at irritere luftvejene, ligesom stofferne kan virke udtørrende på slimhinder i øjne og mund. Ifølge Lægemiddelstyrelsen er der også fundet formaldehyd og acetaldehyd i væskerne og i dampen.

– Særligt fundet af formaldehyd er bekymrende, fordi der er tale om et kræftfremkaldende stof. Sundhedsstyrelsens overordnede vurdering er således, at der er potentielle helbredsrisici forbundet med flere af indholdsstofferne i elektroniske cigaretter og en opfyldningsbeholdere end blot nikotin, forklarer Morten Ørsted-Rasmussen.

Du kan læse mere om tobak og rygning på Hjerteforeningens hjemmeside.