DR's forbrugermagasin Kontant har rettet henvendelse til Hjerteforeningen, der sammen med en lang række andre virksomheder og organisationer samarbejder med virksomheden EuroAds

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

DR Kontant vil efter det oplyste problematisere de konkurrencer, der især på Facebook og Instagram får mennesker til at afgive samtykke til  efterfølgende at blive kontaktet. 

Hjerteforeningen er af DR blevet bedt om at besvare to konkrete spørgsmål.

Kendte I til de Euroads metoder før vi orienterede om dem?
SVAR: Ja. Hjerteforeningen er en professionel organisation, der anvender tidssvarende metoder til at indsamle midler til livsvigtig forskning, forebyggelse og patiensstøtte. Og vi har ikke modtaget indikationer på, at den omtalte metode er ulovlig.

Hvilke konsekvenser får vores orientering for jeres samarbejde med Euroads?
SVAR: Hjerteforeningen ønsker ingenlunde at genere nogen, når vi kontakter dem med henblik på at hverve medlemskaber og dermed støtte hjertesagen. Tværtimod. Den omtalte metode giver mulighed for målrettet at kontakte de mennesker, der i konkurrencen har besvaret spørgsmål, som relaterer sig til hjerte-kar-sygdomme. Vi har allerede taget kontakt til ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) for at drøfte, om vi – alene eller i fællesskab – skal justere metoden, så vi undgår, at mennesker føler sig mangelfuldt informeret. Desuden har vores samarbejdspartner givet udtryk for, at man vil benytte anledningen til – sammen med kunder og partnere – at tage et ”godt og grundigt kig på, om metoden på nogen måde kan optimeres/forbedres”. 

– Vi tager henvendelsen fra ”Kontant” alvorligt. For vi vil og skal overholde lovgivningen. Og vi vil også undgå at genere nogen, for det rammer Hjerteforeningens fantastisk gode omdømme i befolkningen. Så selv om intet på det foreliggende grundlag tyder på, at vores samarbejdspartner arbejder uden for lovens rammer, kaster vi et selvkritisk blik på metoden, siger Søren Hafsjold Mohr, fundraisingchef i Hjerteforeningen.

Søren Hafsjold Mohr oplyser, at en konkurrencedeltager som led i konkurrencen om at vinde en præmie skal besvare en række spørgsmål. 

Hjerteforeningen har to spørgsmål med: 

  1. Har du selv en hjerterelateret sygdom, eller kender du nogen, som har en hjerterelateret sygdom?
     
  2. Hvert år dør ca. 13.000 danskere af hjertesygdomme hvilket gør det til den 2. største dødsårsag i Danmark. Hjerteforeningen kæmper for at nedbringe antallet af hjerterelaterede sygdomme. I hvor høj grad vil du egentlig støtte denne kamp økonomisk? 1-5

– Vi kontakter primært de mennesker, der har tilkendegivet en vis interesse for hjertesagen. På den måde rammer vi mere præcist, når det gælder om at få nye medlemmer, der vil støtte vores forskning, forebyggelse og patientstøtte. Og vi behøver ikke ringe til dem, der sandsynligvis siger pænt nej tak til at støtte, siger Søren Hafsjold Mohr.

Hjerteforeningen har taget initiativ til at drøfte problemstillingen i ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation).

Du kan se udsendelsen "Fanget i telefonsælgernes net" i aften i Kontant på DR1 kl. 21.