Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh har til dagens Berlingske skrevet en kronik sammen med landedirektør for Arla Danmark, Tomas Pietrangeli. Heri kommer de med fem forslag til øget sundhed og peger på forebyggelsesområdet som helt centralt, også for hjerte-kar-sygdomme

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

”Folkesundheden er under pres. En af de oplagte veje til at gøre fremtidige generationer sundere er flere partnerskaber mellem utraditionelle partnere, virksomheder, foreninger og frivillige. Også flere offentlige-private partnerskaber. Desværre er forebyggelse forsvundet fra politikernes radarskærm.”

Sådan lyder det fra Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh og Arla Danmarks landedirektør Tomas Pietrangeli i kronikken til dagens Berlingske (26. januar, 2016).

I kronikken peger direktørerne på, at kun behandling og pleje får politikernes opmærksomhed på sundhedsområdet. De ønsker mere fokus på forebyggelse af de sygdomme, der kræver behandling, da emnet ”fylder forsvindende lidt i den aktuelle politiske debat”.

Det er problematisk
Kim Høgh og Tomas Pietrangeli kalder negligeringen af forebyggelsesområdet for ”problematisk” og siger: ”For uden et massivt fokus på forebyggelse vil én ting være sikker: Danmark kommer til at halse efter den voksende sygdomsbyrde, der følger af vores demografi og livsmønstre. Og den regning, der skal betales, vil vokse mere, end den behøvede at gøre.”

Én million danskere er i dag i farezonen for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme som f.eks. hjerte-kar-sygdomme, diabetes og KOL. 452.000 lever allerede i dag med en hjerte-kar-sygdom i Danmark, og hvert år bliver 50.000 danskere ramt af en hjerte-kar-sygdom. Om blot få år vil der være omkring en halv million med hjerte-kar-sygdom.

Samfundet kan spare milliarder
”Sundhedsøkonomer vurderer, at samfundet kan spare milliarder på at forebygge sygdomme. Hvert år koster manglende forebyggelse alene for åreforsnævringer i hjertet én milliard kr. i tabt produktion på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. Det svarer i runde tal til et supersygehus hvert 3. år,” skriver Kim Høgh og Tomas Pietrangeli i kronikken.

”Der er altså god grund til at investere i forebyggelse. Og der er gevinster at høste. Ikke kun i form af sparede hospitalsregninger, men også i form af flere gode leveår.”

Fødevareindustrien spiller ifølge Hjerteforeningens direktør og Arla Danmarks landedirektør en vigtig rolle i forebyggelsen af livsstilssygdomme hos danskerne og kan påtage sig det samfundsansvar, det er at gøre det sunde valg lettere.

Arla arbejder med innovativ produktudvikling
I Berlingskes kronik peger Høgh og Pietrangeli sammen på, at hos en virksomhed som Arla sker forebyggelsesindsatsen i form af innovativ produktudvikling og reduktion af salt, sukker og fedt i mejeriprodukter samt systematisk inspiration af forbrugerne til at sammensætte kosten sundt og varieret.

”Sundhed har en fremtrædende plads i Arlas produktudvikling, hvor der er fokus på at forene hensynet til smag, forbrugernes vaner og sundhed, men sundhed spiller også en afgørende rolle i forhold til at motivere børn og unge til en sundere livsstil. Det sker blandt andet via ArlaFondens MADlejr, hvor skoleelever gennem en hel uge lærer om sund mad i praksis og i en social sammenhæng, der kan flytte vaner på individuelt og kollektivt plan. Arbejdet med sundhedsfremme har et stort potentiale i arenaer, hvor vi er mange sammen,” fremgår det af kronikken.

Fem gode råd
Udbredelsen af partnerskaber på forebyggelsesområdet kræver, at parterne, der indgår i samarbejderne, deler erfaringer og hele tiden bliver dygtigere til at rulle dem ud.

I Kim Høghs og Tomas Pietrangelis øjne kan opskriften koges ned til fem forhold:

  1. Partnerne er enige om udfordringen – og har erkendt, at de respektive parter er en del af løsningen.
  2. Deltagerne i partnerskabet er forskellige, men ligeværdige.
  3. Der er en gensidig tillid mellem parterne – trods de forskellige indfaldsvinkler.
  4. Partnerne forpligter sig i samarbejdet og bakker fuldt ud op om den aftalte ambition og plan, når først projektet ruller.
  5. Alle partnerne oplever hver især, at fælles aktiviteter giver væsentlig merværdi.

Kim Høgh fra Hjerteforeningen og Tomas Pietrangeli fra Arla Danmark slutter deres kronik af med:

”Private initiativer gør det ikke alene. Skal vi for alvor kunne tackle sundhedsudfordringen, som vi står over for i Danmark de næste 30 år, er vi alle afhængige af, at sundhedsminister Sofie Løhde og resten af Folketinget er villige til at sætte forebyggelse på dagsordenen igen.”

Læs hele kronikken i den trykte Berlingske eller her på b.dk (eksternt link)