Sundhedsstyrelsen overvejer i øjeblikket at samle børnespecialet et sted i landet. Det vil i givet fald betyde, at enten Skejby eller Rigshospitalet i fremtiden bliver centret, hvor de vanskelige kirurgiske indgreb på hjertebørn foretages. Hjerteforeningen har haft en tæt og konstruktiv dialog med Sundhedsstyrelsen i denne sag

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

– Vi har stor tillid til, at Sundhedsstyrelsen gennemfører og har genemført en ordentlig proces, hvor man indsamler relevant viden og tager parternes argumenter og indsigelser alvorligt. Hvis Sundhedsstyrelsen vurderer, at et faldende antal operationer må medføre samling af specialet ét sted i landet, vil vi støtte den beslutning. Vi vil altid støtte, at børnepatienter og deres familier får det optimale lægefaglige tilbud. Og fra andre områder, og i særdeleshed hjerte-kar-området, ved vi, at centralisering har højnet kvalitet og overlevelse, siger Kim Høgh, Hjerteforeningens administrerende direktør.

Han understreger, at Hjerteforeningen ikke kan og vil pege på, hvor en eventuel samling af børnespecialet skal finde sted.

– Det er naturligvis ikke op til os at blande os i den beslutning. Det er Sundhedsstyrelsens opgave og ansvar.

Kim Høgh kan godt forstå, at der blandt hjertebørns familier er opstået en vis utryghed undervejs i denne diskussion om en samling af børnespecialet.

– Lad mig slå fast: Vi har Sundhedsstyrelsens ord for, at de to hjertecentre indtil nu har fungeret på samme høje niveau, det er altså grundløst at spekulere i, om man har modtaget den korrekte behandling og opfølgning. Samlingen skal ses i et fremadrettet perspektiv: Hvordan kan vi i Danmark bevare den højeste ekspertise på dette vigtige børnekirurgiske område.

– Hvis kirurgien samles ét sted, vil vi holde skarpt øje med implementeringen af en centralisering. Ingen hjertebarns-familier må komme i klemme i et evt. dårligt samspil omkring overlevering af opgaver mv. Vi vil fastholde en tæt dialog med Sundhedsstyrelsen og regionerne om dette, og tilsvarende bidrage til at sikre at kontroller og rådgivning sker forskellige steder i landet så smidigt og så trygt som muligt. Det lægges der også op til i Sundhedsstyrelsens forslag. Hjerteforeningen vil gøre alt for at sikre, at børnene og deres familier også i fremtiden får den bedst tænkelige behandling, siger Kim Høgh.