Andelen af rygere i Danmark ligger nu på 22 procent i den nyeste årlige rygevaneundersøgelse. Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Stagnationen i andelen af rygere har varet i ca. 5 år efter flere årtier med konstant fald – fra at knap 60 procent af befolkningen var rygere i 1953. Også andelen af befolkningen, der ryger dagligt, ligger stabilt på 17 procent for femte år i træk, og der er ingen markant forskel mellem mænd og kvinder. En del af dagligrygerne er storrygere, som ryger mere end 15 cigaretter om dagen. Andelen af befolkningen, som er storrygere udgør 7 procent og har også ligget stabilt, på mellem 7-9 procent siden 2009.

– Det er meget bekymrende for befolkningens sundhed, at vi igen i år ser, at andelen af rygere ikke falder. Vi frygter, at situationen ikke ændrer sig eller måske endda vil kunne gå den forkerte vej, hvis der ikke tages nye skridt. Rygning forårsager ca. hver fjerde tilfælde af hjerte-kar-sygdom i Danmark. Derudover har det stor betydning for kræft og lungesygdomme. Et fald i andelen af rygere ville være en af de største gevinster for danskernes sundhed overhovedet, siger Morten Ørsted-Rasmussen, Forebyggelseschef i Hjerteforeningen.

Hjælp til rygestop
Undersøgelsen viser også, at 9 ud af 10 dagligrygere oplever sig selv som lidt eller meget afhængige af nikotin. 7 ud af 10 af eksrygerne har ikke brugt særlige hjælpemidler til at holde op. Det er bemærkelsesværdigt i forhold til, at forskning viser, at chancen for at blive røgfri er op til 5 gange større, hvis man får hjælp til sit rygestop. Undersøgelsen viser også, at 74 procent af nuværende og tidligere rygere ikke ville ryge, hvis de skulle leve deres liv om igen.

Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse opfordrer derfor alle rygere til at bruge de gratis muligheder for støtte både i kommunerne og gennem Stoplinien.

– Hvis man har røget mange år og er afhængig af nikotinen, så er vanerne blevet helt automatiske og trangen til at ryge overvældende. Det er for mange en ordentlig mundfuld at holde op på egen hånd, og de fleste, som begynder at ryge igen, gør det allerede i de allerførste dage af rygestoppet. Den bedste hjælp er at kombinere rådgivning og nikotinerstatning eller anden rygestopmedicin, udtaler Mads Lind, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen af danskernes rygevaner er gennemført fra 17. november til 8. december 2015. Der er 5042 deltagere fra 15 år eller ældre i undersøgelsen, og dataindsamlingen er foretaget via internetpanel. Undersøgelsen er repræsentativ på alder, køn, uddannelse og region. TNS Gallup har foretaget undersøgelsen for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Fakta ark om undersøgelsen af Danskernes Rygevaner 2015 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside