Ny blodprøveundersøgelse i ambulancen kan opfange flere patienter med en blodprop i hjertet. Det viser de første opsigtsvækkende resultater fra ny dansk forskning. Resultaterne præsenteres i dag på én af verdens største hjertekongresser i Paris

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Som det første sted i verden er danske
ambulanceredere i Østjylland og Nordjylland (Hjertecentrene på Aarhus
Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital) blevet uddannet til at
analysere blodprøver med et avanceret håndholdt måleinstrument i ambulancen.

Blodprøverne kan sammen med et elektrokardiogram
(EKG) i højere grad afsløre, om patienterne har en blodprop i hjertet og dermed
en højere risiko for akut forværring af hjertets funktion.

Diagnose allerede i ambulancen
Danmark er foregangsland for diagnostik og
behandling af patienter med blodprop i hjertet. Allerede i ambulancen optages
et EKG, som sendes til hjerteafdelingen. Her analyseres resultatet, og en
hjertelæge ringer omgående tilbage til ambulancen. Hvis EKG’et viser tegn på en
stor blodprop i hjertet, transporteres patienten direkte til et af Danmarks
fire hjertecentre. Her bliver hjertets kranspulsårer straks undersøgt og oftest
efterfulgt af en akut ballonudvidelse.

Men hos halvdelen af patienterne viser
EKG-undersøgelsen ikke sikre tegn på en blodprop. I dag køres disse patienter
til et lokalt sygehus til diagnostisk afklaring, hvorefter der ved tegn på en
blodprop gennemføres en kranspulsåreundersøgelse inden for 24-72 timer. Den
ny-udviklede danske metode sikrer, at hovedparten af de mest syge patienter nu
kan diagnosticeres allerede i ambulancen. Patienten kan dermed indlægges
direkte på den afdeling, som kan give optimal behandling.

De første resultater er klar nu
Undersøgelsesmetoden kunne i ni ud af 10 tilfælde
påvise en akut eller truende blodprop med forsnævring i kranspulsårerne. Af
disse havde 75 procent af patienterne behov for at få ballonudvidelse med indsættelse
af stents eller en bypass operation.

– Metoden med EKG og blodprøve er altså meget
træfsikker. Den fanger hovedparten af patienter med akut behov for operation,
siger læge, ph.d. Carsten Stengaard, der arbejder på Afdelingen for
hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Han er en af projektlederne i et 4-årigt projekt,
der skal afklare, om patienter, der testes positivt ved EKG- og
blodprøveundersøgelsen har gevinst ved en akut kranspulsåreundersøgelse.

Resultaterne fra forskningsprojektet udgår fra
Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet og præsenteres i dag på én af
verdens største hjertekongresser, EuroPCR, i Paris.

Ca. 400 patienter har foreløbigt deltaget i projektet, og resultaterne fra de første 250 patienter foreligger nu. Når EKG- og blodprøveundersøgelsen i kombination har vist tegn på en blodprop i hjertet, er det ved lodtrækning blevet afgjort, om patienten enten skulle transporteres direkte til et hjertecenter eller indlægges på lokalsygehuset.

Kortere indlæggelse
Projektet viser, at mange patienter kan have stor
og måske livsvigtig gevinst ved hurtigere at få den rette diagnose.

De patienter med blodprop i hjertet, som blev
transporteret direkte til hjertecentret, havde en indlæggelse, der
gennemsnitligt var 15 procent kortere end de patienter, der blev indlagt på
lokalsygehuset. Det svarer til næsten en hel indlæggelsesdag.

Blandt de patienter, der blev indlagt på
lokalsygehus, fik ca. 15 procent forværring af deres symptomer, og de måtte derfor
alligevel hasteoverføres til et af hjertecentrene.

– Det er dog endnu for tidligt at vurdere, om der
er en samlet behandlingsgevinst ved at transportere patienterne direkte til en
kranspulsåreundersøgelse. Men noget kunne tyde på det, og vi håber at kunne
dokumentere det, når alle resultaterne foreligger, siger Carsten Stengaard.

Hjerteforeningen har støttet forskningsprojektet 
– I Hjerteforeningen ønsker vi at vide, hvad der virker. Derfor er forskning så
vigtig for os og for danske hjertepatienter. De meget spændende resultater fra
dette projekt kan forhåbentligt bidrage til, at mennesker med en blodprop får
en endnu bedre behandling end i dag. Det er vigtigt at forebygge
hjerte-kar-sygdomme, men også at give de ramte mennesker og deres familier et bedre
liv, siger Hjerteforeningens direktør, Kim Høgh.

Se film om, hvordan blodprøver i ambulancen hjælper hjertepatienter